Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Boendeservice för personer i arbetsför ålder

Boendeservice för personer i arbetsför ålder är avsedd för dig som är klient inom mental- och missbrukarrehabilitering och har fyllt 18 år.

Boendeservice kan vara

Målet är att du ska få service efter dina behov. I allt boende arbetar vi med ett rehabiliterande grepp och målinriktat så att du ska kunna övergå till en mera självständig boendeform. Vi genomför vår service systematiskt och bedömer ditt servicebehov med regelbundna mellanrum.

Boendeservice ordnas både i välfärdsområdets egen regi (Koivulaenheten för stödboende) och genom köpta tjänster.


Gör så här

Lämna in ansökan om boendeservice för personer i arbetsför ålder via den centraliserade servicerådgivningen eller den person inom socialarbetet som du brukar vara i kontakt med. Med ditt samtycke kan ett multiprofessionellt team kartlägga ditt behov av boendeservice.

Använd blanketten Ansökan om tjänster för personer i arbetsför ålder. Den finns på välfärdsområdets gemensamma blankettsida. Där hittar du även till exempel en blankett för ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Telefonservice

Om du är ny kund, kan du kontakta oss via den Östra Nylands välfärdsområdets gemensamma kundservicenummer 019 5600111.

Du kan även fylla i en kontaktbegäran eller en anmälan om behov av socialvård. Blanketterna finns på vår blankettsida:

Vår allmänna e-postadress är: tyoikaistenasumispalvelut@itauusimaa.fi

Om du redan är vår kund kan du kontakta vår personal:

Marja Bäcklund

Socialhandledare, Lovisa och Lappträsk, boendetjänster för personer i arbetsför ålder

0440555873

Marja.Backlund@itauusimaa.fi

Anu Laurikkala

Ansvarig boendehandledare, Borgå, Askola, Mörskom och Pukkila, boendetjänster för personer i arbetsför ålder

0401927944

Anu.Laurikkala@itauusimaa.fi

Carina Siitonen

Socialarbetare, Borgå, Askola, Mörskom och Pukkila, boendetjänster för personer i arbetsför ålder

0406124725

Carina.Siitonen@itauusimaa.fi

Carolina Söderqvist

Socialarbetare, Borgå, Askola, Mörskom och Pukkila, boendetjänster för personer i arbetsför ålder

0406208248

Carolina.Soderqvist@itauusimaa.fi

Susanna Kaartinen

Socialarbetare, Sibbo, boendetjänster för personer i arbetsför ålder

0405091269

Susanna.Kaartinen@itauusimaa.fi