Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Boendeservice för personer i arbetsför ålder

Boendeservice för personer i arbetsför ålder är avsedd för dig som är klient inom mental- och missbrukarrehabilitering och har fyllt 18 år.

Boendeservice kan vara

Målet är att du ska få service efter dina behov. I allt boende arbetar vi med ett rehabiliterande grepp och målinriktat så att du ska kunna övergå till en mera självständig boendeform. Vi genomför vår service systematiskt och bedömer ditt servicebehov med regelbundna mellanrum.

Boendeservice ordnas både i välfärdsområdets egen regi (Koivulaenheten för stödboende) och genom köpta tjänster.

Gör så här

Lämna in ansökan om boendeservice för personer i arbetsför ålder via den centraliserade servicerådgivningen eller den person inom socialarbetet som du brukar vara i kontakt med. Med ditt samtycke kan ett multiprofessionellt team kartlägga ditt behov av boendeservice.

Använd blanketten Ansökan om tjänster för personer i arbetsför ålder. Den finns på välfärdsområdets gemensamma blankettsida. Där hittar du även till exempel en blankett för ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Telefonservice

Om du är en ny klient, vänligen kontakta klienthandledningen inom socialt arbete för personer i arbetsför ålder, tel. 019 5600 154.

Ditt samtal registreras i tjänsten 24/7. Vi ringer tillbaka alla samtal som registrerats i återuppringningstjänsten senast kl. 12.00 under samma arbetsdag. Samtal som inkommer efter kl. 12.00 ringer vi upp senast nästa arbetsdag.

Du kan även fylla i en kontaktbegäran eller en anmälan om behov av socialvård. Blanketterna finns på vår blankettsida:

Vår allmänna e-postadress för icke-brådskande ärenden och kontakttaganden av myndigheterna är tyoikaistenasumispalvelut@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster) (öppnas i nytt fönster) E-post är inte informationssäkert, vilket betyder att klienten ansvarar för skickande av sekretessbelagda uppgifter. E-posten läses och behandlas av alla som jobbar inom boendeservice.

Om du redan är vår kund kan du kontakta vår personal:

Anu Laurikkala

Enhetschef, Boendetjänster för personer i arbetsför ålder

040 192 7944

Anu.Laurikkala@itauusimaa.fi

Riitta Suurpää

Socialarbetare, Boendetjänster för personer i arbetsför ålder

040 482 1378

riitta.suurpaa@itauusimaa.fi

Sibbo, Lovisa, Lappträsk

Malena Lindberg

Specialsocialhandledare, Stödboende för personer i arbetsför ålder

040 485 3496

malena.lindberg@itauusimaa.fi

Virpi Saariniemi

Socialhandledare, Boendetjänster för personer i arbetsför ålder

040 548 4251

virpi.saariniemi@itauusimaa.fi

Sibbo, Lovisa, Lappträsk

Tarja Martinmäki

Byråsekreterare, Klientavgifter, fakturering /Boendetjänster för personer i arbetsför ålder

040 565 8035

Tarja.Martinmaki@itauusimaa.fi

Marianne Westerlund

Specialsocialhandledare

040 512 7662

marianne.westerlund@itauusimaa.fi

Borgå, Askola, Mörskom, Pukkila