Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Familjeförberedelsekurs på distans

Familjeförberedelsekurserna ordnas på distans via teams.
Det ordnas fyra tillfällen enligt olika teman. Träningsspråket är finska, men materialet är på svenska och finska. Nedan finns teman och uppdaterade länkar för familjeförberedelsekurs på distans. Välkommen med!

  1. 25.4.2024 kl. 17-19 Väntande familjens munvård och motion under och efter graviditeten(förflyttning till en annan tjänst)
  2. 2.5.2024 kl.17-19 Tiden efter förlossningen, babyns vård och amningen(förflyttning till en annan tjänst)
  3. 16.5.2024 kl. 17-19 Tidig växelverkan, föräldraskap, emotionella färdigheter, parförhållande och förlossningsdepression(förflyttning till en annan tjänst)
  4. 23.5.2024 kl. 17-19 Stödandet av babyns motoriska utveckling och ergonomi i skötseln av småbarn(förflyttning till en annan tjänst)

Förlossningsförberedelse erbjuds på områdets förlossningssjukhus. På Förlossningsförberedelsen får du information om att anlända till sjukhuset, förlossningens olika skeden, smärtlindring och om tjänster sjukhuset erbjuder.