Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Säker daglig läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling i vardagen berör var och en av oss. Läkemedelsbehandling kan vara behandling av ens egen eller ens familjemedlems allergi eller sjukdom eller stödjande av en närstående vid genomförandet av läkemedelsbehandling. Var och en av oss kan påverka läkemedelsbehandlingens säkerhet på många sätt. På denna sida har vi samlat information om hur man genomför säker läkemedelsbehandling i vardagen.

Planering av läkemedelsbehandling 

Planering av läkemedelsbehandling är ett viktigt steg för att säkerställa säker och effektiv användning av läkemedel. Farmaceuten eller din läkare kommer att hjälpa dig att välja den lämpligaste medicinen och dosen med hänsyn till eventuella läkemedelsallergier och andra medicinska faktorer. Ta upp eventuella tidigare erfarenheter av läkemedelsbehandling. Läkemedel har ofta synonympreparat som kan ha ekonomisk verkan.

Information om olika läkemedelsformer

Det är viktigt att vara medveten om olika läkemedelsformer såsom tabletter, kapslar, salvor och munsprayer. Valet av beredningsform kan påverka absorptionen och effekten av läkemedlet i kroppen. 

Dosering av läkemedel

Det kan finnas skillnader i fråga om läkemedlen ska tas i samband med måltid eller om de till exempel kan halveras eller krossas. Dessutom kan hjälpmedel, t.ex. förberedda dosdispensband göra det lättare att ta läkemedel. 

Vad ska jag göra om jag glömde ta min medicin eller tog för mycket medicin 

Om du har glömt att ta medicinen eller av misstag tagit för mycket, läs bipacksedeln. Du kan vid behov kontakta hälso- och sjukvården, apoteket eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111). 

Hur jag följer min läkemedelsbehandlings framgång 

Avslutning eller byte av lämplig läkemedelsbehandling kan vara relevant om nyttan överväger biverkningarna eller om läkemedlet inte längre hjälper. Behandlingen ska inte avbrytas om inte din läkare har sagt till dig att göra det. I samarbete med läkaren planeras ett säkert sätt att avsluta medicineringen och vid behov övervakas eventuella abstinenssymtom. 

Förnyelse av recept

De flesta recept skrivs numera ut i elektronisk form. Du kan kontrollera och förnya dina recept i Omakanta-tjänsten. Där kan du se hur länge dina eRecept är i kraft och hur mycket läkemedel du har kvar att ta ut. Du kan också printa ut ett sammandrag av dina recept.

Kanta-tjänsterna utgör en helhet av offentliga elektroniska tjänster, i vilka ingår Elektroniska recept, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och informationshanteringstjänst samt webbtjänsten Omakanta.

Varför listan över mediciner är viktig 

Läkemedelslistan innehåller alla läkemedel du tar och doseringarna av dem. Det hjälper sjukvårdspersonal att säkerställa säkerheten hos din medicinering och undvika skadliga interaktioner. 

Hur jag förvarar och kasserar medicinerna på rätt sätt 

Läkemedlet ska förvaras korrekt i originalförpackningen och enligt anvisningarna. Läkemedel kan vara känsliga för temperaturvariationer, fukt eller ljus. Föråldrade eller oanvända läkemedel skall kasseras på ett säkert sätt på apoteket. 

Sköta ärenden för någon annan på apoteket 

Om någon annan ansöker om ditt läkemedel på apoteket, ska han eller hon ha med sig ditt recepts patientanvisning eller FPA-kortet. Vid uträttande av ärendet med FPA-kortet ska sökanden känna till uppgifterna om det läkemedel som ska hämtas. 

För skötseln av andra ärenden som hänför sig till receptet på apoteket krävs en elektronisk fullmakt för apoteksärenden via Suomi.fi eller en ifylld och undertecknad fullmakt för receptet. För patientsäkerheten och dataskyddet fås blanketter endast från apoteken, hälso- och sjukvården och FPA:s serviceställe. 

När du uträttar ärenden med fullmakt ska sökanden känna till din personbeteckning. 

En annan person kan med fullmakt på apoteket 

Var hittar jag tillförlitlig information om mina mediciner 

Tillförlitlig information om dina läkemedel hittar du förutom i bipacksedlarna även till exempel på apoteket, hos hälso- och sjukvårdspersonal och på tillförlitliga läkemedelsdatabaser online. 

På Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats hittar du mer information om säker läkemedelsbehandling också på flera andra språk. 

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling – Fimea(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) 

Klient – och patientssäkerhetscentret: Vad är en läkemedelslista och varför det lönar sig att göra upp en sådan (med möjlighet att välja svensk text)