Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Adoption

Östra Nylands familjerättsliga enhet köper adoptionstjänsterna från Rädda Barnen rf.

En familj som funderar på adoption kan kontakta Rädda Barnen rf:s regionkontor i Södra Finland direkt och komma överens om att inleda adoptionsrådgivning. Östra Nylands familjerättsliga enhet skickar betalningsförbindelsen som gäller familjen samt behövliga utlåtanden till Rädda Barnen rf.