Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Familjerättsliga enheten

Familjerättsliga enheten erbjuder service för familjer i samband med föräldraskapsutredningar, barnets avtalsärenden då föräldrarna bor separat, vårdnadstvister, adoptionsärenden och träffplatsverksamhet.

Aktuellt

Här kan du anmäla dig till höstens webbinarier för att få stöd vid separation. Webbinarierna ordnas av Ensi- ja turvakotien liitto och de är avgiftsfria.

Ta kontakt

Barnatillsyningsmännens mottagningsställen

Telefontid till barnatillsyningsmännen må och ons kl. 9-10

Tiina Ailunka

Barnatillsyningsman, socialarbetare

019 5600 166

tiina.ailunka@itauusimaa.fi

avtalsärenden, vårdnadsutredningar, adoptionsärenden

Frida Behm

Barnatillsyningsman

019 5600 165

frida.behm@itauusimaa.fi

avtalsärenden, utredning av föräldraskap, koordinering av familjemedling

Christel Klemets

Barnatillsyningsman

019 5600 164

christel.klemets@itauusimaa.fi

avtalsärenden, utredning av föräldraskap, vårdnadsutredningar

Tia Karlsson

Barnatillsyningsman

019 5600 163

tia.karlsson@itauusimaa.fi

avtalsärenden, utredning av föräldraskap

Minna Nieminen

Barnatillsyningsman, tf. förman

019 5600 162

minna.nieminen@itauusimaa.fi

avtalsärenden, utredning av föräldraskap, vårdnadsutredningar

Hanna Collan

Socialhandledare

040 676 1427

040 676 1428

hanna.collan@itauusimaa.fi

Koordineering av Borgå träffplats, tapaamispaikka@itauusimaa.fi