Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Familjerättsliga enheten

Familjerättsliga enheten erbjuder service för familjer i samband med föräldraskapsutredningar, barnets avtalsärenden då föräldrarna bor separat, vårdnadstvister, adoptionsärenden och träffplatsverksamhet.

Aktuellt

Vi ber föräldrar att i avtalsfrågor i första hand vända er till det välfärdsområde där barnet bor samt att delta i mötena hos barnatillsyningsmannen tillsammans.

Underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindexet. Underhållsbidraget ökade med 4,84% från 1 januari 2024.

Anmäl dig till en gratis onlinekurs som ordnas av Förbundet för mödra- och skyddshem för att få stöd vid separation.

Ta kontakt

Barnatillsyningsmännens mottagningsställen

Eva Holm

Byråsekreterare, familjerättsliga enheten

må – to kl. 9 – 11

019 5600 480

eva.holm@itauusimaa.fi

Telefontid till barnatillsyningsmännen må och ons kl. 9-10

Tiina Ailunka

Barnatillsyningsman, socialarbetare , Familjerättsliga enheten

Mån och ons kl 9-10

019 5600 166

tiina.ailunka@itauusimaa.fi

Avtalsärenden, vårdnadsutredningar, adoptionsärenden.

Frida Behm

Barnatillsyningsman, Familjerättsliga enheten

Mån och ons kl 9-10

019 5600 165

frida.behm@itauusimaa.fi

Avtalsärenden, utredning av föräldraskap, koordinering av familjemedling.

Christel Klemets

Barnatillsyningsman, Familjerättsliga enheten

Ons kl 9-10

019 5600 164

christel.klemets@itauusimaa.fi

Avtalsärenden, utredning av föräldraskap, vårdnadsutredningar.

Tia Karlsson

Barnatillsyningsman, Familjerättsliga enheten

Mån och ons kl 9-10

019 5600 163

tia.karlsson@itauusimaa.fi

Avtalsärenden, utredning av föräldraskap, vårdnadsutredningar.

Minna Nieminen

Barnatillsyningsman, tf. förman, Familjerättsliga enheten

Mån och ons kl 9-10

019 5600 162

minna.nieminen@itauusimaa.fi

Avtalsärenden, utredning av föräldraskap, vårdnadsutredningar.

Eveliina Haapalahti

Socialhandledare, Borgå träffplats koordinator, Familjerättsliga enheten

Mån och ons kl 9-10

040 676 1427

eveliina.haapalahti@itauusimaa.fi

Träffplats ärenden, vårdnadsutredningar.