Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Erfarenhetsexpertverksamhet

Östra Nylands välfärdsområde har erfarenhetsexperter vars verksamhet kompletterar välfärdsområdets egna tjänster. En utbildad erfarenhetsexpert är en person som har personlig erfarenhet av att bli sjuk och av rehabilitering samt av att genomgå olika slags problemsituationer i livet och av att klara av dem. Erfarenhetsexpert är en person som efter att ha blivit återställd utbildat sig till att hjälpa andra i samma situation.

Erfarenhetsexperterna ger kamratstöd bland annat till personer som har problem med missbruk, med den psykiska hälsan eller med smärta. Stöd finns också att tillgå om saken gäller medberoende, livskriser och sorg. Erfarenheten kan också bestå i något som man upplevt genom en närstående persons förmedling.

Erfarenhetsexperten kan tack vare sin personliga erfarenhet ge dig tro, hopp och mod att försöka komma vidare också då ens livssituation verkar hopplös. Du kan ha ett personligt möte med den utbildade erfarenhetsexperten och prata helt förtroligt med honom eller henne om allt i livet som bekymrar dig och som inger dig ångest, och du kan få råd i frågor som gäller dig själv eller om du är orolig för någon som står dig nära.

Tjänsten är avgiftsfri och avsedd för personer som är bosatta inom välfärdsområdet.

Gör såhär

Information om erfarenhetsexpertverksamheten får du av din kontaktperson inom personalen eller genom att ringa den centraliserade rådgivnings- och tidsbokningstelefonen för mental- och missbrukarvården i Östra Nyland.

Telefonservice

Mental- och missbrukarvårdens rådgivning- och tidsbokning, tfn 019 5600 153, vardagar kl. 8–11.

Vill du bli erfarenhetsexpert?

Vi anlitar erfarenhetsexperter som har utbildning för att delta i verksamheten.

Färdigheter som förutsätts av erfarenhetsexperter:

Erfarenhetsexpertens arbetsuppgifter varierar beroende på verksamhetsmiljö och sammanhang. Vi betalar arvode för arbetet.

Den som är erfarenhetsexpert kan göra till exempel följande:

Nanna Kostiainen

Specialsakkunnig inom delaktighet

040 503 4833

nanna.kostiainen@itauusimaa.fi