Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för Östra Nylands välfärdsområde

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten www.ostranyland.fi och har utarbetats 25.7.2023. Tjänsten berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga myndigheters webbplatser ska vara tillgängliga.

Östra Nylands välfärdsområde strävar efter att säkerställa att dess webbplats är tillgänglig på det sätt som föreskrivs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Vi har beställt auditeringen av tillgänglighet från Selko Digital.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven väldigt bra eller till och med utmärkt. Webbplatsen har några mindre brister, som åtgärdas för att förbättra tillgängligheten.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Läs om de observerade bristerna nedan. Listan uppdateras.

Underlätta användarnas förmåga att se och höra innehållet. Avskilj förgrund från bakgrunden.

1.4.4 Förstoring av textstorlek (AA)

Förutom för textbeskrivningar och text i form av bild, så kan text förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet.

Tillgänglighetsbrist

I en mobilenhet är texten inte helt läslig mera då den förstoras till 200 procent.

Bristens allvarlighetsgrad

Ringa.

Sidor där det noterats och omfattning

På flera sidor i hela tjänsten.

Beskrivning av bristen

Alla texter är inte längre läsliga efter att texten förstorats till 200 procent i mobilen. Med skrivbordsvy fungerar förstoringen väl.

Att kunna förstora texten är en viktig egenskap för användare som har dålig syn så att de ska kunna inhämta tjänstens innehåll.

Alla filer och blanketter som kan laddas ner från sidorna uppfyller inte ännu tillgänglighetskraven. Vi strävar efter att göra dem tillgängliga efter vår bästa förmåga.

Bristens allvarlighetsgrad

Kritisk

Sidor där det noterats och omfattning

Dokument och blanketter i hela tjänsten

Beskrivning av bristen

I enlighet med lagen ska också dokument uppfylla tillgänglighetskriterierna i WCAG-riktlinjerna. Pdf-dokument och blanketter som kan laddas ned från tjänsten har inte konverterats till tillgängligt format.

Det är viktigt för användarna att också dokument som laddas ned från webbtjänsten ska kunna användas av alla olika slags människor.

Vänligen ta kontakt med Enheten för tillsyn och kvalitet om du upplever svårigheter med dokumentens tillgänglighet.

valvonta@itauusimaa.fi

Tillgänglighetsfeedback

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Tala om för oss vad du har gjort för iakttagelser genom att skicka e-post till viestinta@itauusimaa.fi, och så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Tillsynsmyndighet

Kontakta först oss, det vill säga de webbansvariga, för att ge feedback om du vill påtala brister i tillgängligheten på webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (kontaktuppgifterna hittar du nedan). Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättar noga på sin webbplats hur man går till väga för att göra en anmälan och hur saken handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000

Vi jobbar hela tiden på att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet, och vi utvecklar kontinuerligt vår webbtjänst.