Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för Östra Nylands välfärdsområde

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten www.ostranyland.fi och har utarbetats 25.7.2023. Tjänsten berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga myndigheters webbplatser ska vara tillgängliga.

Östra Nylands välfärdsområde strävar efter att säkerställa att dess webbplats är tillgänglig på det sätt som föreskrivs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Vi har beställt auditeringen av tillgänglighet från Selko Digital.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven väldigt bra eller till och med utmärkt. Webbplatsen har några mindre brister, som åtgärdas för att förbättra tillgängligheten.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

Läs om de observerade bristerna via länken nedan. Listan uppdateras och den svenska översättningen är på kommande.

Tillgänglighetsfeedback

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Tala om för oss vad du har gjort för iakttagelser genom att skicka e-post till viestinta@itauusimaa.fi, och så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Tillsynsmyndighet

Kontakta först oss, det vill säga de webbansvariga, för att ge feedback om du vill påtala brister i tillgängligheten på webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (kontaktuppgifterna hittar du nedan). Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättar noga på sin webbplats hur man går till väga för att göra en anmälan och hur saken handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000

Vi jobbar hela tiden på att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet, och vi utvecklar kontinuerligt vår webbtjänst.