Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kompanjonskapshuset Medvind

I Kompanjonskapshuset Medvind stärks samarbetskulturen och jämlikheten i regionen genom att främja välbefinnande i enlighet med metoden Fyra vindar.


Vägledningen och rådgivningen i Kompanjonskapshuset är öppen måndag till torsdag klockan 11-13. Ingen tidsbokning behövs.

I huset kan du få stöd med låg tröskel från flera olika aktörer. Det kan handla om rådgivning, samtalsstöd, gruppverksamhet, kamratstöd och expertrådgivning. Tjänsterna och verksamheten i kompanjonskapshuset är avgiftsfria och baserar sig på metoden Fyra vindar. Metoden har som mål att främja psykisk hälsa och förebygga missbruk, spelberoende och våld i nära relationer eller annat våld. Vårt mål är att minska upplevelsen av skam och uppmuntra till att söka hjälp i ett tidigt skede.

Kompanjonskapshuset Medvind är en del av projektet Finlands program för hållbar tillväxt i Östra Nylands välfärdsområde. En koordinator arbetar i huset på vardagar för att stödja, vägleda och ge råd till invånare och professionella om olika former av stöd. Du kan besöka huset anonymt om du vill, och deltagande förutsätter inte att du är klient inom social- och hälsovårdstjänster.

Vi uppdaterar hemsidan med mera information om kompanjosnkapshuset under hösten 2023.

Uppmuntra och främja nykterhet varje torsdag kl. 18.00.

Facebook(förflyttning till en annan tjänst)

Grupp för missbrukare och de som misstänker att de har drogproblem (också alkohol) varje måndag kl. 18.00.

Porvoo NA – NA | Nimettömät Narkomaanit (nasuomi.org)(förflyttning till en annan tjänst)

Förbättra ställningen för personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter och skapa mötesplatser.

Tisdag 3.10., 7.11. och 5.12. kl. 17.00-20.00. Regnbågsvardagsrum. Onsdag 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. och 27.12. kl. 17.00-20.00. Virka helt homona.

Aktiviteter / Verkasamhet – Porvoon SETA ry(förflyttning till en annan tjänst)

Diakonin bjuder pä kaffe och samtal. Onsdag kl. 9.00-11.00.

Stöd- och rådgivningtjänster med låg tröskel för brottsoffers, närmaste och vittnes. Vardagar kl. 8.00-16.00.

Hem – Rikosuhripäivystys (riku.fi)(förflyttning till en annan tjänst)

Supportgrupp för personer med ätstörningar och de som återhämtar sig. Måndag 30.10, 27.11. ja 18.12. kl. 18.00-19.30.

Vertaistukiryhmät – Etelän-SYLI ry (etelansyli.fi)(förflyttning till en annan tjänst)

Vara dig själv – Vi erbjuder tid för att spendera tillsammans, men också stöd och vägledning för din vardag utifrån dina utgångspunkter och behov.

Tisdag och torsdag kl. 9.00-11.00 & 13.00-15.00. Fredag kl. 9.00-11.00 & 13.00-15.00.

Hjälp och stöd till alla parter som är inbland i väld. Vardagar kl. 8.00-16.00.

Lyomatonlinja-keski-uusimaa3 (lyomatonlinjakeskiuusimaa.fi)(förflyttning till en annan tjänst)

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 040 139 6122, vardagar klockan 9.00-15.00

Adress: Ågatan 7 A 21, 06100 Borgå

Tillgänglig ingång från innergården på Skepparegatans sida.

Mer information:

Nina Toivanen, Kompanjonskapshuset Medvinds koordinator, nina.toivanen@itauusimaa.fi tel. 040 182 4202

Meritte Nyqvist, ansvarig för utveckling av mental hälsa och missbruk, meritte.nyqvist@itauusimaa.fi tel. 040 484 1733