Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Barnrådgivning

Rådgivningsbyråtjänster hör till den förebyggande primärvården, och är frivilliga och avgiftsfria för klienten. Barnrådgivningen grundar sig på § 15 i hälso- och sjukvårdslagen.

Vi på barnrådgivningen följer och främjar det fysiska, psykiska och sociala uppväxten och utvecklingen hos ditt barn under skolåldern. Under barnrådgivningen får ditt barn får de vaccin som rekommenderas av det nationella vaccinationsprogrammet. Dessutom diskuterar vi bland annat familjens välmående, föräldraskap, växelverkan, uppforsting, kost, sinnesstämning, familjevåld och missbruk. Målet är att vi tillsammans hittar sätt att hitta lösningar tillsammans med din familj i ett så tidigt skede som möjligt. Vid behov och med ditt samtycke samarbetar vi också med andra experter.

Rådgivningen reder också årligen ut stödbehovet av barnen som inte längre kommer på undersökning. Under ditt barns första år besöker ni rådgivningen i medeltal en gång i månaden, därefter årligen och vid behov. Vi rekommenderar att bar under skolålder går på åtminstone 15 hälsoundersökningar, av vilka fem också innefattar en läkarundersökning.

Ni kan inte komma till barnrådgivningen om ni är sjuka. Rådgivningen vårdar inte heller plötsligt insjuknade barn. Vänligen kontakta tjänsten HyVä-digi eller hälsocentralens brådskande mottagning om du på grund av sjukdom behöver läkar- och skötartjänster, exempelvis läkartid eller intyg om vårdledighet.

Gör så här

Boka tid hos din egen hälsovårdaren eller på den rådgivning som är närmast dig mån.–fre. kl. 12–13. Vänligen se kontaktuppgifter genom att klicka på rubriken på ditt serviceställe nedan på den här sidan. Du kan också boka en fortsatt tid elektroniskt (se rådgivningsbyråns webbplats för instruktioner hur du bokar tid elektroniskt).

Var vänlig och avboka din tid till rådgivningen genom att ringa till hälsovårdaren under telefontiden, eller genom att skicka ett sms till hälsovårdaren. Om du har bokat tid via den elektroniska tidsbokningen kan du också avboka tiden elektroniskt.

Telefontid

mån.−fre. kl. 12–13

Elektronisk tidsbokning (Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk)

Kommunikation och kontaktuppgifter

Serviceställen