Till Innehållet
Sök på sidan

Barnrådgivning

Vid barnrådgivningen följer man upp hälsa, utveckling och tillväxt för barn i skolåldern samt ger vårdnadshavare nödvändig handledning och stöd. Vid barnrådgivningen ges barn vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.

Målet är att främja barnets och familjens välfärd, ge stöd i föräldraskapet, förebygga sjukdomar och upptäcka eventuella problem redan i ett tidigt skede.

Barnets tillväxt och utveckling följs upp genom hälsokontroller och vid behov extra besök på mottagningen eller den öppna rådgivningen.

Båda vårdnadshavarna är välkomna till alla uppföljningsbesök, men i synnerhet vid de så kallade omfattande hälsokontrollerna. Vid de omfattande hälsokontrollerna strävar vi efter att beakta hela familjens välfärd och eventuella behov av stöd.

Gör så här

Du kan boka tid under telefontiden. Se till att avboka din tid vid barnrådgivningen genom att ringa hälsovårdaren under telefontiden eller med ett textmeddelande.

På serviceställets sida hittar du även din hälsovårdares kontaktuppgifter.

Telefontid

mån.−fre. kl. 12–13

Kommunikation och kontaktuppgifter

Serviceställen