Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Sektorsövergripande socialservice

Sektorsövergripande socialservice innebär det breda fältet inom vilket vi utför synligt eller starkt nätverksarbete eller arbete och som har en tydlig koppling till kommunerna.

Allt socialarbete är sektorsövergripande arbete. Inom sektorsövergripande socialservice utförs dock arbete i vars lagstiftning det sektorsövergripande betonas. Ett exempel på sådant arbete är sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, det vill säga TYP.