Till Innehållet
Sök på sidan

Socialarbete för barnfamiljer

Socialarbetet för barnfamiljer ansvarar för tjänsterna enligt socialvårdslagen för barn, ungdomar och familjer i Östra Nylands välfärdsområde.

Vi som arbetar inom det sociala arbetet för barnfamiljer ansvarar för:

Barnets och familjens klientskap inom socialservicen för barnfamiljer börjar med att vi konstaterar att barnet eller familjen behöver tjänster. Beslutet fattas med hjälp av en så kallad bedömning av servicebehovet.

Målen för socialarbetet för barnfamiljer är att:

Vi strävar efter att uppnå dessa mål genom socialhandledning, socialt arbete och olika tjänster och stödåtgärder, till exempel hemservice för barnfamiljer och familjehandledning.

Inom socialarbetet för barnfamiljer hjälper vi familjer – både barn och vuxna – i olika svåra livssituationer. Till exempel problem med uppfostran, ett barns sjukdom, svår pubertet, interaktionsproblem i familjen, rusmedel eller med försörjning och livskompetens kan orsaka utmaningar.

Hur fungerar socialarbete för barnfamiljer?

Ditt klientskap bygger på frivillighet och din familjs egen önskan att få hjälp i en svår situation. Arbetet siktar mot förändring. Vi sätter upp mål tillsammans med din familj. Tjänsterna och stödåtgärderna är kostnadsfria för familjer.

För barnet utses en egen medarbetare för hela klientskapet. Barnets egen medarbetare är antingen en socialarbetare eller socialhandledare, beroende på barnets behov. Den egna medarbetaren för ett barn som behöver särskilt stöd är en socialarbetare.

Din egen medarbetare utarbetar en klientplan och uppdaterar den vid behov. Medarbetaren ansvarar också för att planera, genomföra och bedöma vilka tjänster och stödåtgärder som behövs. Hens mål är att bygga en helhet av stödåtgärder som tillgodoser barnets och familjens behov.

Ta kontakt

Vi har ett nära samarbete till exempel med skolorna, daghemmen, familjerådgivningen och den specialiserade sjukvården.

Om du inte är vår klient kan du kontakta klienthandledningen för barnfamiljer.

Om du redan är vår klient kan du kontakta din handledare direkt.

Telefontjänst

JEANETTE SÖDERBERG

Ledande socialarbetare

040 354 6133

Jeanette.Soderberg@itauusimaa.fi

Borgå

SILLE ANNOK

Socialhandledare

0405689102

Sille.Annok@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

TANJA GRANBERG

Socialarbetare

0406341937

Tanja.Granberg@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

LINDA ROOS

Socialarbetare

0404899588

Linda.Roos@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

BARBRO SJÖSTRÖM-LAINE

Socialarbetare

0405431408

barbro.sjostrom-laine@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

MIKAEL SÖDERSTRÖM

Socialhandledare

0406212458

Mikael.Soderstrom@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

SARI WESTERLUND

Socialhandledare

0404899778

Sari.Westerlund@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

MARIA LÖNNROTH

Socialhandledare

040 158 1757

maria.lonnroth@itauusimaa.fi

Familjecentret i Borgå

Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila

Nina Lassila

Socialhandledare

040 358 5153

nina.lassila@itauusimaa.fi

Familjecentret i Lovisa

Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila

JENNI LEMPINEN

Socialhandledare

0406427735

Jenni.Lempinen@itauusimaa.fi

Familjecentret i Lovisa

Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila

Sibbo

CAMILLA BACK

Socialarbetare

0407187729

Camilla.Back@itauusimaa.fi

Nickby social- och hälsovårdsstation

NINA KLEMOLA

Socialhandledare

0401914472

Nina.Klemola@itauusimaa.fi

Nickby social- och hälsovårdsstation