Till Innehållet
Sök på sidan

Skolkurator och skolpsykolog

Skolkuratorn

Skolkuratorn är skolans expert på det sociala området och har kompetens för mångsidig studerandevård. Kuratorn erbjuder handledning och stöd samt vid behov krishjälp till eleven, vårdnadshavarna och skolgemenskapen som en del av elevvårdsteamet.

Kontakta kuratorn

Kontaktuppgifter

TARU MAHLANEN

Skolkurator

040 076 8847

Taru.Mahlanen@itauusimaa.fi

FANNY SUND

Skolkurator

040 594 2890

Fanny.Sund@itauusimaa.fi

Askola, Pukkila, Mörskom

Finskspråkiga

SAIJA HEIKKINEN

Skolkurator

040 489 5744

Saija.Heikkinen@itauusimaa.fi

LEENA HAVERI

Skolkurator

040 056 2234

Leena.Haveri@itauusimaa.fi

SARI MAKKONEN

Skolkurator

040 718 6776

Sari.Makkonen@itauusimaa.fi

ANNE TUKIAINEN

Skolkurator

040 359 4908

Anne.Tukiainen@itauusimaa.fi

VICTORIA ETTER VON

Skolkurator

040 512 3819

Victoria.Von.Etter@itauusimaa.fi

SARI SALIN-HÄMÄLÄINEN

Skolkurator

040 588 0366

Sari.Salin-Hamalainen@itauusimaa.fi

TARJA NYMAN

Skolkurator

040 489 1844

Tarja.Nyman@itauusimaa.fi

MINNA HELMINEN

Skolkurator

040 632 8967

Minna.Helminen@itauusimaa.fi

KATRI KRIGSHOLM

Skolkurator

040 198 6433

Katri.Krigsholm@itauusimaa.fi

Svenskspråkiga

MONA BERGMAN

Skolkurator

040 575 5626

Mona.Bergman@itauusimaa.fi

MARINA BORGMAN

Skolkurator

040 099 2838

Marina.Borgman@itauusimaa.fi

INA JOHANSSON

Skolkurator

040 584 9977

Ina.Johansson@itauusimaa.fi

CAMILLA ROSQVIST

Skolkurator

040 526 2836

Camilla.Rosqvist2@itauusimaa.fi

MARIA MALMSTEN

Skolkurator

040 489 9649

Maria.Malmsten@itauusimaa.fi

GINA SCHOULTZ VON

Skolkurator

040 489 5757

Gina.Von.Schoultz@itauusimaa.fi

JENNY VALKAMA

Skolkurator

044 055 5343

Jenny.Valkama@itauusimaa.fi

EVA HOLMBERG

Skolkurator

044 055 5406

Eva.Holmberg@itauusimaa.fi

MIIA FELIN

Skolkurator

044 0565 1063

Miia.Felin@itauusimaa.fi

NINA BÖHLS-NYBONN

Ledande kurator

044 055 5292

Nina.Bohls-Nybonn@itauusimaa.fi

MICAELA WICKSTRÖM-TILLANDER

Skolkurator

040 191 4525

Micaela.Wickstrom-Tillander@itauusimaa.fi

HENNA LILJESTRÖM

Skolkurator

040 184 5658

Henna.Liljestrom@itauusimaa.fi

HANNA KANKAANPÄÄ

Skolkurator

050 380 2519

Hanna.Kankaanpaa@itauusimaa.fi

JAANA KITTILÄ

Skolkurator

050 344 6918

Jaana.Kittila@itauusimaa.fi

TUIRE TÖLLI

Skolkurator

050 564 0431

Tuire.Tolli@itauusimaa.fi

CHARLOTTA AIKIO

Skolkurator

040 566 0465

Charlotta.Aikio@itauusimaa.fi

Skolpsykologen

Skolpsykologen fungerar som skolgemenskapens expert inom det psykologiska området.

Du kan dessutom kontakta psykologen om

Kontaktuppgifter

Skolpsykologtjänsterna ordnas som köptjänst. Ta kontakt med din egen skolhälsovårdare.

Anna Vaittinen

Psykolog

040 525 8617

EXT-Anna.Vaittinen@itauusimaa.fi

Jokilaakson koulu, Hinthaaran koulu

EMILIA EK

Psykolog

040 354 7287

Emilia.Ek@itauusimaa.fi

Borgå gymnasium, Prakticum, Borgå folkakademi.

Erika Tasanen

Psykolog

040 352 8691 (mån-tis)

EXT-Erika.Tasanen@itauusimaa.fi

Peipon koulu , Gammelbackan esiopetus, Eestinmäen esiopetus

HANNA JÄNTTI

Psykolog

040 352 4201 (tis-tors)

Hanna.Jantti@itauusimaa.fi

Linnankosken lukio, Ammattiopisto Live: Porvoon toimipiste

LEILA KORHONEN

Psykolog

040 526 2837

Leila.Korhonen@itauusimaa.fi

Keskuskoulu, Huhtisen koulu, Ilolan koulu, Epoon koulu, Puistopäiväkodin esiopetus, Kuutamopolun esiopetus, Epoon esiopetus

METTE INGMAN

Psykolog

040 060 2201

Mette.Ingman@itauusimaa.fi

Kvarnbackens skola, Sannäs skola och Grännäs skola, Bjurböle förskola, Ebbo förskola, Äppelgårdens förskola och Sagobacken

Mirja Tujula

Psykolog

040 489 3306

EXT-Mirja.Tujula@itauusimaa.fi

Albert Edelfeltin koulu, Hornhattulan esiopetus, Helmen esiopetus, PK Metsätähti esiopetus

NIKOLAJ VEH VON

Psykolog

040 589 9860

Nikolaj.Von.Veh@itauusimaa.fi

Strömborgska skolan, Eklöfska skolan, Hindhår- och Kullo skola, Förskolan vid Eklöfska skola, Kullo förskola, förskolan vid Hindhår skola och Skogsstjärnan.

RIINA VON SCHANTZ

Psykolog

040 354 9752

Riina.Von.Schantz@itauusimaa.fi

Pääskytien koulu, Tolkkisten koulu, Hamarin koulu, Ylä-Haikkoon esiopetus, Hamarin esiopetus

Roope Rytkönen

Psykolog

040 054 9654 (torsdagar)

EXT-Roope.Rytkonen@itauusimaa.fi

Linnankosken lukio

SARA RENVALL

Psykolog

040 187 6934

Sara.Renvall@itauusimaa.fi

Lyceiparkens skola, Vårberga skola och Careeria (Hästskogatan)

SATU BOLLMANN

Psykolog

040 193 5914 (mån-tors)

Satu.Bollmann@itauusimaa.fi

Careeria: Ammattitien, Perämiehentien ja Aleksanterinkadun toimipisteet

SENJA HÄRMÄ-RIISIÖ

Psykolog

040 482 9170

Senja.Harma-Riisio@itauusimaa.fi

Linnajoen koulu, Kevätkummun koulu, Kevättuulen esiopetus

Susanna Homanen

Psykolog

040 355 4529

EXT-Susanna.Homanen@itauusimaa.fi

Kulloon koulu, Kulloon esiopetus, Fredrika-koulu

ENNI HONGISTO

Skolpsykolog

Enni.Hongisto@itauusimaa.fi

Hilda Käkikosken koulu, Isnäsin koulu, Koskenkylän koulu, Ruukin koulu, Tesjoen koulu, Valkon koulu, Harjurinteen koulu, Loviisan lukio

Svenskspråkiga skolor: Ingen skolpsykolog

HELMI LASSILA

Skolpsykolog

040 191 6087

Helmi.Lassila@itauusimaa.fi

Lukkarin koulu och förskolan, Talman koulu och förskolan, Sipoonjoen koulu åk 1-2 och förskolan

IIDA NORDLING

Skolpsykolog

iida.nordling@itauusimaa.fi

Jokipuiston koulu och förskola, Sipoonlahden koulu åk 1-3 och förskola

RAUNI PÄÄKKÖNEN

Skolpsykolog

050 326 5132

Rauni.Paakkonen@itauusimaa.fi

Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Sipoon lukio, Keuda Sipoo

Sipoonlahden koulu åk 4-9: Köptjänstpsykolog under våren 2023 är Elina Meriö, e-post: elina.merio@mehilainen.fi

Följande skolor har ingen skolpsykolog: Söderkulla skola, Salpar skola, Gumbostrands skola, Sibbo Gymnasium ja Leppätien kouluNickby Barnträdgårds förskola, Kyrkoby skola och förskola, Södra Paipis skola och förskola, Borgby skola, Norra Paipis skola, Kungsvägens skola