Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Boendeservice för personer med funktionsvariation

Östra Nylands välfärdsområde arrangerar boende i olika former för vuxna, barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Boendeservicen planeras tillsammans med dig, ditt nätverk och din hemkommun. Stödet bygger på överenskommelser och den serviceplan som vi har gjort upp utgående från dina individuella behov och önskemål. Servicen planeras så att den täcker det stöd som du behöver på grund av en begränsning i din funktionsförmåga.

Vi använder så kallad personcentrerad planering. Det betyder att vi stöder dig i att vara delaktig i att utforma ditt liv och den service du behöver. I boendeservicen ingår hjälp och stöd i vardagliga sysslor. Dessutom får du service som hjälper dig upprätthålla och förbättra din hälsa och välfärd.

Vi utvecklar boendeservicen enligt nationella kvalitetskriterier för individuellt stöd, bostäder och bostadsmiljö.

Självständigt boende med stöd (stödboende)

Självständigt boende med stöd är en serviceform där du själv äger eller hyr din lägenhet. Personal från ett närbeläget stödcenter stöder och handleder dig i

Du som väljer att bo självständigt har möjlighet att delta i gruppverksamhet som stöder din sociala förmåga.

Boende i lägenhet eller grupp

Du som behöver utökat dagligt stöd i ditt boende har en möjlighet att bo tillsammans med andra i grupp eller i en lägenhet intill andra som behöver liknande stöd.

I gruppboende hyr du ett rum, oftast med eget badrum. Du delar kök, vardagsrum och bastu med andra invånare.

Boendeservice kan erbjudas som långvarig boendeträning. Då övar du olika färdigheter, du får stöd för att bli mer självständig och vi utreder vilka olika förmågor du har. Målet är att du flyttar vidare till en annan boendeform då du känner dig beredd och när vi hittar en lämplig boendeform för just dig.

Boendeservice för barn och unga

Vi erbjuder barn och unga som bor med föräldrar eller andra anhöriga boendeservice i form av korttidsvård. Servicen utformas individuellt och kan innebära till exempel avlastning eller boendeträning

Telefonservice

Ifall du vill veta mera om vilka stödformer vi kan erbjuda för personer med funktionsnedsättning så kan du ringa vårt allmänna servicenummer. Vid behov förens ditt samtal vidare till tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

019 5600 145