Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ergoterapi för barn

Inom ergoterapin söker vi lämpliga metoder för att sammanföra individens färdigheter och talanger med de krav som omgivningen och olika verksamheter ställer.

Din familj får hjälp av ergoterapi då man misstänker att barnets utveckling är fördröjd inom något delområde. Med hjälp av ergoterapi stöder vi barnets utveckling som en helhet. 

Utmaningar kan förekomma inom till exempel: 

Vanligen tar rådgivningen, småbarnspedagogiken eller en annan specialarbetare initiativet till undersökningar hos ergoterapeut. Om du som förälder är oroad över ditt barns utveckling, ta upp frågan vid dagvården eller rådgivningen. 

Ergoterapin börjar med en bedömning av barnets behov av terapi. Utgående från bedömningen planerar vi individuell ergoterapi vid behov. Ergoterapi kan vara uppföljning eller terapiomgångar. Ergoterapeuten samarbetar även med till exempel småbarnspedagogiken, andra proffs och intressentgrupper. 

Gör så här

Barnet behöver rådgivningens, läkarens eller småbarnspedagogikens remiss till ergoterapi. Kontakta ergoterapeuten på din hemort. 

Borgå

Susanne Backlund tfn 040 576 0248
susanne.backlund@itauusimaa.fi

Leena Bolivar tfn 040 145 5846
leena.bolivar@itauusimaa.fi

Leena Pohjanvirta tfn 040 757 5097
leena.pohjanvirta@itauusimaa.fi

Sibbo

Alli Liljeström tfn 040 5758874
alli.liljestrom@itauusimaa.fi

Lovisa, Askola, Mörskom, Pukkila och Lappträsk

Tag kontakt med den egna rådgivningen