Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Patientens och klientens rättigheter

Som patient inom hälso- och sjukvården och som klient inom socialvården har du rätt att få adekvat vård samt omsorg och service av hög kvalitet. Patienten och klienten ska bemötas utan att personens människovärde, övertygelse eller integritet kränks. Du har rätt att få social- och hälsovårdstjänster inom den tid som föreskrivs i lagen.

Gör så här om är missnöjd med den service du har fått

I problemsituationer rekommenderas det att man kontaktar den serviceenhet som man kan börja reda ut situationen med. Om situationen inte klarnar kan du kontakta social- och patientombudsmannen.

Du kan också lämna respons till välfärdsområdet

Se även dessa länkar