Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Anmälan om farlig situation

Om den service eller vård som du fått har varit förknippad med en situation som har orsakat eller kunde ha orsakat skada för dig, ber vi dig eller din närstående göra en anmälan om farlig situation.

Klient- och patientsäkerhet är en väsentlig del av servicens och vårdens kvalitet. Om den service eller vård som du fått har varit förknippad med en situation som har orsakat eller kunde ha orsakat skada för dig, ber vi dig eller din närstående göra en anmälan om farlig situation.

Farliga situationer kan hänföra sig till sådana saker som dröjsmål med service/vård/diagnos, medicinering, ordnande av service/vård, eller till infektion i anslutning till vården.

Personalen ansvarar alltid för vårdens trygghet, och för oss i Östra Nylands välfärdsområde är det ytterst viktigt att utreda de faktorer som lett till det som har hänt. Anmälningar om farliga situationer behandlas vid enheterna tillsammans med personalen, och genom att göra en anmälan om farlig situation hjälper du oss att utveckla vår verksamhet så att vi i fortsättningen kan undvika liknande händelser på förhand. Anmälningar om farliga situationer görs anonymt och vi ger inga separata svar på dem.

Gör så här

Du kan lämna anmälan med blanketten nedan. Vänligen observera, att en anmälan om farlig situation är inte en officiell anmärkning eller ett klagomål. Om en farlig situation är sådan att du vill ha ett svar på din anmälan eller om du vill framställa en anmärkning eller ett klagomål eller lämna in en patientskadeanmälan, får du hjälp av social- och patientombudsmannen vid vårt välfärdsområde.

Av dataskyddsskäl får man inte uppge personbeteckningar eller andra sekretessbelagda uppgifter i anmälan om farliga situationer.