Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vårdvilja

Vårdvilja avser patientens vilja i fråga om kommande vård.
Vårdviljan är aktuell i en situation där patienten själv inte längre är behörig eller kan uttrycka sin vilja till den behandlande läkaren på grund av en allvarlig sjukdom, en olycka eller någon annan orsak.

Vårdvilja avser patientens vilja i fråga om kommande vård. Om en patient vill uttrycka sin vilja till vård med tanke på framtiden, till exempel på grund av en plötslig olycka eller medvetslöshet, ska det göras en tydlig anteckning om detta i journalhandlingarna som patienten själv har bestyrkt eller till dem fogas ett separat dokument som patienten har uppgett. I vårdviljan kan patienten till exempel förbjuda återupplivning.

Vårdviljan är aktuell i en situation där patienten själv inte längre är behörig eller kan uttrycka sin vilja till den behandlande läkaren på grund av en allvarlig sjukdom, en olycka eller någon annan orsak. Med stöd av patientlagen har en patient rätt att vägra ta emot vård när han eller hon har fått information av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om hur vägran påverkar hälsan. I journalhandlingarna ska det antecknas att patienten har fått tillräcklig information om de konsekvenser som iakttagandet av patientens vilja kan medföra. Patientens vilja ska respekteras och följas.

Gör så här

Vårdviljan och donationsviljan kan skrivas in i MittKanta. Vårdviljan och donationsviljan sparas i Patientdataarkivet. Berätta också för dina närstående om din vårdvilja, eftersom informationen inte nödvändigtvis finns tillgänglig i alla patientdatasystem i välfärdsområdet.