Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Egenkontroll

Med egenkotroll försäkrar vi att du får väl fungerande, lägliga, lagenliga, och trygga tjänster av hög kvalitet hos social- och hälsovården och räddningsverket.

Östra Nylands välfärdsområde svarar för att ordna social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster. Vårt mål är att ordna högklassiga och trygga tjänster för invånarna i området i enlighet med lagen. Till ordnande och produktion av tjänster hör också tillsyn över dem.

I egenskap av anordnare av tjänster ansvarar vi för egenkontrollen av vår verksamhet. Tillsynen sker i första hand som egenkontroll. Vi övervakar verksamheten och kvaliteten i vår eget område och hos de privata tjänster som vi använder. Tillsynen är i första hand proaktiv styrning och rådgivning i samarbete med olika serviceproducenter. 

Egenkontrollprogrammet utgör grunden för tillsynen över Östra Nylands välfärdsområde. Egenkontrollen har till uppgift att säkerställa tillgång till service samt servicens kontinuitet, säkerhet och kvalitet. Genom egenkontroll säkerställer man också att patienter och kunder behandlas likvärdigt.

En plan för egenkontroll är en offentlig handling. Det är vår plikt att se till att planen är uppdaterad.

I Östra Nylands välfärdsområde granskas egenkontrollens prioriteringar årligen. Prioriteringarna för 2023 är:

  • Planer för egenkontroll, deras aktualitet och genomförande
  • Användning av servicesedlar
  • Östra områdets social- och hälsovårdstjänster: personaldimensionering, ordnande av lagstadgade tjänster (tillgång till service, servicens kontinuitet, säkerhet, kvalitet och likvärdighet)
  • Hemvård
  • Personal, läkemedelsbehandling, service- och vårdplaner
  • Väntetider till vård på hälsostationer och till mun- och tandvård
  • Genomförande av förordningen om rådgivningsbyråer
  • Genomförande av personaldimensioneringen inom socialvården
  • Tillräckliga mentalvårds- och missbrukartjänster för unga

Vid utmaningar med dokumentets tillgänglighet, vänligen ta kontakt med Enheten för tillsyn och kvalitet 

valvonta@itauusimaa.fi

Planer för egenkontroll

Planen för egenkontroll är en lagstadgad konkret plan för varje verksamhetsenhet. I planen antecknas alla de centrala åtgärder och anvisningar för egenkontroll som säkerställer kundernas säkerhet och att personalen fortsätter sitt kvalitativa arbete.

Planerna för egenkontroll av den offentliga tjänsteproduktionen i Östra Nylands välfärdsområde har sammanställts här per resultatenhet. Planerna för egenkontroll kommer i fortsättningen att finnas på båda inhemska språken när översättningarna är klara.

Familje- och socialtjänster

Gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster

Tjänster för äldre

Rapportering av information från egenkontroll

En ny lag om tillsynen träder i kraft 1.1.2024 och förpliktar välfärdsområdena att tre gånger per år rapportera om genomförandet av egenkontrollen i fråga om den offentliga tjänsteproduktionen inom sitt område. Dessa rapporter sammanställs senare här.