Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tillsyn och kvalitet

Östra Nylands välfärdsområde ansvarar för arrangerandet av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster. Vårt mål är att ordna trygga tjänster av hög kvalitet enligt vad lagen föreskriver. Tillsyn är en del av arrangerandet och förverkligandet av tjänsterna.

Som arrangör har vi ansvar för egenkontrollen av vår verksamhet. Vi övervakar både våra egna tjänster och de privatproducerade tjänster som vi använder oss av. Tillsyn är främst förutsägande handledning och rådgivning i samarbete med olika tjänsteproducenter. 

Välfärdsområdets enhet för tillsyn och kvalitet hjälper nya aktörer att ordna tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vid sidan av det här deltar vi i och förverkligar regelbundna och periodiska inspektionsbesök. Planenliga och reaktiva tillsynsbesök förverkligas i samarbete med aktören och ansvarsområdets tjänsteinnehavare. 

Östra Nylands välfärdsområdes övervakning grundar sig på vårt program för egenkontroll. Egenkontrollens uppgift är att trygga att tjänsternas tillgänglighet, kontinuitet, säkerhet och kvalitet. Egenkontrollens uppdrag är även att se till att patienter och klienter behandlas jämlikt. 

Programmet för egenkontroll är en offentlig handling. Det är vår plikt att se till att planen uppdateras. 

Inom Östra Nylands välfärdsområde granskas egenkontrollens tyngdpunkter årligen. Tyngdpunkterna för 2023 är: 

  • planer för egenkontroll, uppdatering och förverkligande
  • användningen av servicesedlar
  • social- och hälsovårdstjänster i det östra området: personaldimensionering, ordnande av lagstadgade tjänster (tillgänglighet, kontinuitet, kvalitet och jämlikhet)
  • hemvården
  • personal, medicinsk vård, service- och vårdplaner
  • tillgång till vård vid hälsostationer och munhälsovården
  • verkställande av rådgivningsförordningen
  • förverkligandet av personaldimensioneringen inom socialvården
  • tillräckligheten av mentalvårds- och rusmedelstjänster för unga

Vid utmaningar med dokumentets tillgänglighet, vänligen ta kontakt med Enheten för tillsyn och kvalitet 

valvonta@itauusimaa.fi

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården och Soteri-registret träder i kraft 1.1.2024 – pågående ärenden till regionförvaltningsverket från välfärdsområdet senast den 15 november 2023

Läs mer här.

Ta kontakt

Vi svarar gärna på nuvarande och nya aktörers frågor om till exempel lov och övervakning. Du når oss bäst per e-post. 

Enheten för tillsyn och kvalitet 

valvonta@itauusimaa.fi(öppnas i nytt fönster)  

Rebecca Sjöholm

Kvalitetschef

040 137 2406

rebecca.sjoholm@itauusimaa.fi

Henrikki Uosukainen

Sakkunnig

040 548 1293

Henrikki.Uosukainen@itauusimaa.fi