Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige

Den högsta beslutanderätten i Östra Nylands välfärdsområde utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesvalnämnden och revisionsnämnden är underställda välfärdsområdesfullmäktige.

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Fullmäktiges möten kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanal(förflyttning till en annan tjänst). Inspelningen kan ses fram till två veckor efter mötet.

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder på våren 2024 på följande dagar: 16.1, 6.2, 12.3, 23.4, 28.5 samt 18.6.2024. Mötena inleds huvudsakligen klockan 18:00. Mötena hålls i Borgå, adress: Borgå brandkårshus, Kyrkogatan 2, Borgå.

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder på hösten 2024 på följande dagar: 17.9, 22.10, 19.11 och 10.12.2024. Plats och klockslag meddelas senare.

 • Ordförande Heikki Vestman Saml. + KD
 • 1. vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen SFP
 • 2. vice ordförande Arja Isotalo SDP
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 20 ledamöter
 • Otto Andersson
 • Patrik Björkman
 • Elin Blomqvist-Valtonen
 • Bernhard Edgren
 • Charlotta Engblom
 • Christoffer Hällfors
 • Mikael Karlsson
 • Tom Liljestrand
 • Kaj Lindqvist
 • Bodil Lund
 • Hanna Lönnfors
 • Tove Munkberg
 • Mikaela Nylander
 • Marika Railila
 • Micaela Röman
 • Frida Sigfrids
 • Pamela Stenberg
 • Lotte-Marie Stenman
 • Tom Sundbäck
 • Pehr Sveholm
Samlingspartiet (Saml.) 13 ledamöter
 • Jeanette Broman
 • Nea Hjelt
 • Irmeli Hoffren
 • Riku Honkasalo
 • Arto Kujala
 • Satu Lindgren
 • Silja Metsola
 • Mia Myllys
 • Pia Nurme
 • Tero Suominen
 • Nina Uski
 • Heikki Vestman
 • Jorma Wiitakorpi
Finlands socialdemokratiska parti (SDP) 8 ledamöter
 • Anna-Mari Eloranta
 • Tapani Eskola
 • Arja Isotalo
 • Jenna Perokorpi
 • Janne Turunen
 • Johanna Aaltonen
 • Hannu Vihreäluoto
 • Marianne Korpi
Sannfinländarna (Sannf.) 4 ledamöter
 • Matti Jäppilä
 • Jarkko Haverinen
 • Ilkka Luusua
 • Kevin Servin
Gröna förbundet (Gröna) 4 ledamöter
 • Lilli Kahri
 • Sanna Kivineva
 • Marketta Mattila
 • Pasi Siltakorpi
Centern i Finland (Cent.) 3 ledamöter
 • Kristian Forsman
 • Sanna Kurki
 • Matti Pirhonen
Välfärdsområdesfullmäktigegruppen För Östra Nylands välfärd 2 ledamöter
 • Anette Karlsson
 • Markus Pietikäinen
Rörelse Nu (RN) 2 ledamöter
 • Maria von Flittner
 • Roy Harkimo
Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 ledamöter
 • Jere Riikonen
 • Tiina Sinkkonen
Vänsterförbundet (VF) 1 ledamot
 • Leo Kylätasku

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
 • 1. Benny Engård
 • 2. Petra Lind
 • 3. Pia Baumgartner
 • 4. Fred Henriksson
 • 5. Johan Söderberg
 • 6. Helene Liljeström
 • 7.Jonna Hinttaniemi
 • 8. Kristel Pynnönen
 • 9. Elin Andersson
 • 10. Bodil Weckström
 • 11. Petra Paakkanen
 • 12. Christer Andersson
 • 13. Jesse Mårtensson
 • 14. Sharie Sveholm
 • 15. Hannu Ollikainen
 • 16. Charlotta Savin
 • 17. Malin Havila
 • 18. Abdirisak Ahmed Haj Omar
 • 19. Hans-Peter Lindgren
 • 20. Stefan Andersin
Samlingspartiet och Kristdemokraterna i Finland (SAML + KD)
 • 1. Piia Malmberg
 • 2. Tuomo Repo
 • 3. Juha Kittilä
 • 4. Ari Oksanen
 • 5. Hilkka-Leena Orava
 • 6. Jyrki Loijas
 • 7. Mia Heijnsbroek-Wirén
 • 8. Minna Raumanni
 • 9. Tuomas Alaterä
 • 10. Erkki Naumanen
 • 11. Suvi Vuoksenranta
 • 12. Pamela Weckman
 • 13. Antti Skogster
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
 • 1. Eeva Kuntsi
 • 2. Eila Kohonen
 • 3. Riitta Ahola
 • 4. Marko Piirainen
 • 5. Minna Tirkkonen
 • 6. Petri Hosiaisluoma
 • 7. Auli Lehto-Tähtinen
 • 8. Meri Lohenoja
Sannfinländarna (Sannf.)
 • 1. Lennu Sajomaa
 • 2. Ilkka Sillanpää
Gröna Förbundet (Gröna)
 • 1. Jari Oksanen
 • 2. Mari Lotila
 • 3. Eeva Puromies
 • 4. Hanna Hurtta
Centern i Finland (Cent.)
 • 1. Anne Penninkangas
 • 2. Sonja Hällfors
 • 3. Nina Pauloaho
Välfärdsområdesfullmäktigegruppen För Östra Nylands Välfärd
 • Se Finlands Socialdemokratiska partis (SDP:s) suppleanter
Rörelse Nu (RN)
 • 1. Rasmus Lindroos
 • 2. Sandra Riipi
Vänsterförbundet (VF)
 • 1. Mikko Nieminen
 • 2. Jolanta Lundgren

Som sekreterare i välfärdsområdesfullmäktige fungerar förvaltningsdirektör Camilla Söderström.

Påverkanorganens representation i välfärdsområdesfullmäktige:
Samuel Kauppi, ungdomsrådet, Petri Hyvönen, äldrerådet samt Pauli Ritola, rådet för personer med nedsatt funktionsförmåga.