Till Innehållet
Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige

Den högsta beslutanderätten i Östra Nylands välfärdsområde utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesvalnämnden och revisionsnämnden är underställda välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsområdesfullmäktiges nästa möte hålls 6.6.2023 i Sibbo. Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Fullmäktiges möten kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanal(förflyttning till en annan tjänst). Inspelningen kan ses fram till två veckor efter mötet.

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder på hösten 2023 på följande dagar: 29.8., 19.9., 17.10., 14.11. och 12.12.2023.  Mötena inleds kl. 18.00.

  • Ordförande Heikki Vestman Saml. + KD
  • 1. vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen SFP
  • 2. vice ordförande Anette Karlsson SDP

Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 20 ledamöter

Samlingspartiet (Saml.) 13 ledamöter

Finlands socialdemokratiska parti (SDP) 10 ledamöter

Sannfinländarna (Sannf.) 4 ledamöter

Gröna förbundet (Gröna) 4 ledamöter

Centern i Finland (Cent.) 3 ledamöter

Rörelse Nu (RN) 2 ledamöter

Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 ledamöter

Vänsterförbundet (VF) 1 ledamot