Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige

Den högsta beslutanderätten i Östra Nylands välfärdsområde utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesvalnämnden och revisionsnämnden är underställda välfärdsområdesfullmäktige.

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Fullmäktiges möten kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanal(förflyttning till en annan tjänst). Inspelningen kan ses fram till två veckor efter mötet.

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder på våren 2024 på följande dagar: 16.1, 6.2, 12.3, 23.4, 28.5 samt 18.6.2024. Mötena inleds huvudsakligen kl. 18:00.

Höstens möten hålls i Borgå, adress: Borgå brandkårshus, Kyrkogatan 2, Borgå.

 • Ordförande Heikki Vestman Saml. + KD
 • 1. vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen SFP
 • 2. vice ordförande Arja Isotalo SDP
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 20 ledamöter
 • Otto Andersson
 • Patrik Björkman
 • Elin Blomqvist-Valtonen
 • Bernhard Edgren
 • Charlotta Engblom
 • Christoffer Hällfors
 • Mikael Karlsson
 • Tom Liljestrand
 • Kaj Lindqvist
 • Bodil Lund
 • Hanna Lönnfors
 • Tove Munkberg
 • Mikaela Nylander
 • Marika Railila
 • Micaela Röman
 • Frida Sigfrids
 • Pamela Stenberg
 • Lotte-Marie Stenman
 • Tom Sundbäck
 • Pehr Sveholm
Samlingspartiet (Saml.) 13 ledamöter
 • Jeanette Broman
 • Nea Hjelt
 • Irmeli Hoffren
 • Riku Honkasalo
 • Arto Kujala
 • Satu Lindgren
 • Silja Metsola
 • Mia Myllys
 • Pia Nurme
 • Tero Suominen
 • Nina Uski
 • Heikki Vestman
 • Jorma Wiitakorpi
Finlands socialdemokratiska parti (SDP) 8 ledamöter
 • Anna-Mari Eloranta
 • Tapani Eskola
 • Arja Isotalo
 • Jenna Perokorpi
 • Janne Turunen
 • Johanna Aaltonen
 • Hannu Vihreäluoto
 • Marianne Korpi
Sannfinländarna (Sannf.) 4 ledamöter
 • Matti Jäppilä
 • Jenni Lastuvuori
 • Ilkka Luusua
 • Kevin Servin
Gröna förbundet (Gröna) 4 ledamöter
 • Lilli Kahri
 • Sanna Kivineva
 • Marketta Mattila
 • Pasi Siltakorpi
Centern i Finland (Cent.) 3 ledamöter
 • Kristian Forsman
 • Sanna Kurki
 • Matti Pirhonen
Välfärdsområdesfullmäktigegruppen För Östra Nylands välfärd 2 ledamöter
 • Anette Karlsson
 • Markus Pietikäinen
Rörelse Nu (RN) 2 ledamöter
 • Maria von Flittner
 • Roy Harkimo
Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 ledamöter
 • Jere Riikonen
 • Tiina Sinkkonen
Vänsterförbundet (VF) 1 ledamot
 • Leo Kylätasku

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
 • Engård Benny
 • Lind Petra
 • Baumgartner Pia
 • Henriksson Fred
 • Söderberg Johan
 • Liljeström Helene
 • Hinttaniemi Jonna
 • Pynnönen Kristel
 • Andersson Elin
 • Weckström Bodil
 • Paakkanen Petra
 • Andersson Christer
 • Mårtensson Jesse
 • Sveholm Sharie
 • Ollikainen Hannu
 • Savin Charlotta
 • Havila Malin
 • Ahmed Haj Omar, Abdirisak
 • Lindgren Hans-Peter
 • Andersin Stefan
Samlingspartiet och Kristdemokraterna i Finland (SAML + KD)
 • Malmberg Piia
 • Repo Tuomo
 • Kittilä Juha
 • Oksanen Ari
 • Orava Hilkka-Leena
 • Loijas Jyrki
 • Heijnsbroek-Wirén Mia
 • Raumanni Minna
 • Alaterä tuomas
 • Naumanen Erkki
 • Vuoksenranta Suvi
 • Weckman Pamela
 • Skogster Antti
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)
 • Kuntsi Eeva
 • Kohonen Eila
 • Ahola Riitta
 • Piirainen Marko
 • Tirkkonen Minna
 • Hosiaisluoma Petri
 • Lehto-Tähtinen Auli
 • Lohenoja Meri
Sannfinländarna (Sannf.)
 • Haverinen Jarkko
 • Sajomaa Lennu
 • Sillanpää Ilkka
Gröna Förbundet (Gröna)
 • Oksanen Jari
 • Lotila Mari
 • Puromies Eeva
 • Hurtta Hanna
Centern i Finland (Cent.)
 • Penninkangas Anne
 • Hällfors Sonja
 • Pauloaho Nina
Välfärdsområdesfullmäktigegruppen För Östra Nylands Välfärd
 • Se Finlands Socialdemokratiska partis (SDP:s) suppleanter
Rörelse Nu (RN)
 • Lindroos Rasmus
 • Riipi Sandra
Vänsterförbundet (VF)
 • Nieminen Mikko
 • Lundgren Jolanta

Som sekreterare i välfärdsområdesfullmäktige fungerar förvaltningsdirektör Camilla Söderström.