Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Fullmäktigemotioner

Motionerna finns tillgängliga på den här sidan tills de konstateras vara slutbehandlade och ännu två år efter det.

Motion om förverkligande av ansvaret för färdtjänst enligt handikappservicelagen

12.3.2024

Närståendevårdarnas ledigheter bör säkerställas

12.3.2024

Att namnge en husläkare på hälsovårdsstationerna för närståendevårdare och vårdbehövande

12.3.2024

Halkskydd för skor till över 70-åriga östnylänningar

6.2.2024

Att utveckla en servicetrafik som stöder servicenätet i samarbete mellan välfärdsområdet och områdets kommuner 

6.2.2024

Medel för personligt bruk för personer med intellektuell funktionsnedsättning

12.12.2023

Att grunda ett skyddshärbärge inom Östra Nylands område

17.10.2023

Att effektivera servicen på väldfärdsområdet genom att grunda hälsokiosker

17.10.2023

Införandet av en lojalitetspeng

19.9.2023

Bibehållande av 25 år som åldersgräns för eftervård inom barnskyddet vid Östra Nylands välfärdsområde

29.8.2023

Kultur som ett medel för att stärka välfärd

2.5.2023

Jämförbarhet och transparens av enhetskostnaderna för egen tjänsteproduktion

2.5.2023

HPK Palvelut Oy, behandling av arvoden

4.4.2023

Hur arbeta via Digi-kliniken oberoende av plats och ställe

4.4.2023

Mobila social- och hälsovårdstjänster för Östra Nyland

28.2.2023

Precisering i strategin för äldrevård

24.1.2023

 Ordnande av primärvårdsjour som egen verksamhet

24.1.2023

Servicehelhet som stöd för arbetsförmågan inom Östra Nylands välfärdsområde 

24.1.2023

Att ta i bruk en modell för multiprofessionellt teamarbete som en del av säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling

24.1.2023

Läsrecept till rådgivningen

24.1.2023

Att ta i bruk verksamhetsmodellen Kraftfamiljer som ett pilotprojekt inom Östra Nylands välfärdsområde för att stöda barn psykiska hälsa

24.1.2023