Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnder och sektioner

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som styr produktionen av de offentliga tjänsterna. Nämndernas uppgifter och mötesrutiner fastställs i förvaltningsstadgan.

På våren 2024 sammanträder nämnden på följande dagar:
07.02., 05.03. och 14.05.2024. Mötena inleds kl. 17.00.

Mötesplats: WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K, 2. vån.

 • Ordförande Tom Liljestrand SFP (Roger Wide SFP)
 • Vice ordförande Kjell Grönqvist SDP (Torbjörn Bergström SDP)
 • Sebastian Ekblom SFP (Göran Wallen SFP)
 • Fred Henriksson SFP (Tobias Liljeström SFP)
 • Petra Lind SFP (Gia Mellin-Kranck SFP)
 • Bodil Lund SFP (Sofia Antman SFP)
 • Jeanette Broman Saml.+ KD (Mia Heijnsbroek-Wirén Saml. + KD)
 • Anders Sélen Gröna (Jens Hannuksela Gröna)
 • Jolanta Lundgren VF (Lotte Telakivi VF)
 • välfärdsområdesstyrelsens representat Heikki Junes (CENTERN)
 • representant för rådet för personer med funktionsnedsättningar Håkan Westerholm (Jonas Linström/ Monica Ståhls-Hindberg)
 • representant för äldre rådet Nina Björkman-Nysten
 • representant för ungdomsfullmäktige Tristan Lindholm (Ahti Pokkinen)
 • föredragande Camilla Söderström
 • sekreterare Lilian Andergård-Stenstrand

På våren 2024 sammanträder nämnden på följande dagar: 18.1, 15.2, 14.3, 16.4, 2.5, 16.5 och 30.5.2024. Mötena inleds kl. 17:30.
Revisionsnämnden sammanträder till ett extra möte 24.5.2024 kl. 17:00.

 • Ordförande Mia Myllys Saml. + KD (Kari Jahnsson Saml. + KD)
 • Vice ordförande Johanna Aaltonen SDP (Tero Aaltonen VF)
 • Hannu Ollikainen SFP (Martin Segerstråle SFP)
 • Petra Paakkanen SFP (Malin Havila SFP)
 • Johan Söderberg SFP (Björn Sundqvist SFP)
 • Ari Oksanen Saml. + KD (Hannele Luukkainen Saml. + KD)
 • Minna Raumanni Saml. + KD (Pirkko Parjanen Saml. + KD)
 • Minna Tirkkonen SDP (Auli Lehto-Tähtinen SDP)
 • Marko Piirainen SDP (Mikko Valtonen SDP)
 • Timo Raivio Gröna (Harri Lehtonen Gröna)
 • Ilkka Sillanpää Sannf. (Kari Pauloaho Sannf.)
 • Sonja Hällfors Cent.(Lenita Niemelä Cent.)
 • Sandra Riipi RN (Danita Westphal RN)
 • sekreterare Anne Salminen, KPMG Oy

På hösten 2024 sammanträder nämnden på följande dagar: 11.9, 9.10 och 3.12.2024. Mötena inleds kl. 17:30 och är huvudsakligen närmöten.

 • Ordförande Charlotta Engbom SFP (Laura Günsberg-Sandström SFP)
 • Vice ordförande Silja Metsola KOK + KD (Heljä Pulli Saml. + KD)
 • Stefan Andersin SFP (Markus Sjöholm SFP)
 • Pamela Stenberg SFP (Charlotta Savin SFP)
 • Benny Engård SFP (Tobias Karlsson SFP)
 • Jyrki Loijas Saml. + KD (Petri Hakasaari Saml. + KD)
 • Piia Malmberg Saml. + KD (Ritva Tarvainen Saml. + KD)
 • Nina Uski Saml. + KD (Hilkka Knuuttila Saml. + KD)
 • Eila Kohonen SDP (Mirja Suhonen SDP)
 • Hannu Vihreäluoto SDP (Tuomas Jakovesi SDP)
 • Mari Lotila Gröna (Hanna Hurtta Gröna)
 • Ilkka Luusua Sann. (Esa Kantee Sannf.)
 • Mikko Nieminen VF (Mikael Söderström VF)
 • Välfärdsområdesstyrelsens representat Tapani Eskola, föredragande Katja Blomberg, sekreterare Nina Nyholm
 • Äldrerådet Leena Sorjonen
 • Rådet för personer med funktionsnedsättningar Pauli Ritola (Tuula Räikkönen)
 • Ungdomsfullmäktige Samuel Kauppi

På våren 2024 sammanträder nämnden på följande dagar: 30.1., 13.2., 13.3., 9.4., 14.5. och 11.6.2024. Mötena inleds kl. 17:00 och är huvudsakligen närmöten.

OBS! 09.04. mötet är inhiberat

Möten hålls huvudsakligen som närmöten i räddningsverkets föreläsningssal. Teams-möte kan anordnas. Nämnden ordnar inte hybridmöten, vilket betyder att om mötet anges vara ett närmöte är det inte möjligt att delta på distans via nätet.

 • Ordförande Satu Lindgren Saml. + KD (Pamela Weckman Saml.+ KD)
 • Vice ordförande Christer Andersson SFP (Markus Sjöholm SFP)
 • Pia Baumgartner SFP (Sharie Sveholm SFP)
 • Mikael Karlsson SFP (Oscar Lökfors SFP)
 • Helene Liljeström SFP (Jonna Hinttaniemi SFP)
 • Tuomo Repo Saml. + KD (Erkki Naumanen Saml. + KD)
 • Tom Sundbäck SFP (Christoffer Hällfors SFP)
 • Jere Riikonen Saml. + KD (Antti Skogster Saml. + KD)
 • Janne Turunen SDP (Petri Hosiaisluoma SDP)
 • Jenni Hovilehto Gröna (Jari Oksanen Gröna)
 • Lennu Sajomaa Sannf.(Sari Kuuppo Sannf.)
 • Nina Pauloaho Cent.(Anne Penninkangas Cent.)
 • Roosa Lehtimäki Cent. (Marika Hyväri Cent.)
 • representant för rådet för personer med funktionsnedsättningar Håkan Westerholm (Maija Aatelo /Jonas Lindström)
 • representant för äldrerådet Carl-Johan Numelin
 • representant för ungdomsfullmäktige Edit Ahlgren (Alina Hämäläinen)
 • välfärdsområdesstyrelsens representant Patrik Björkman
 • föredragande Peter Johansson
 • sekreterare Marjut Helske

På våren 2024 sammanträder nämnden på följande dagar: 31.01., 06.03., 03.04., 08.05., 05.06 och eventuellt 20.06.2024. Mötena inleds kl. 17:30 och är huvudsakligen närmöten.

OBS! 06.03.24 mötet i WSOY-husets mötesutrymme
adress: Mannerheimgatan 20 K, 2. vån.

 • Ordförande Micaela Röman SFP (Bodil Weckström SFP)
 • Vice ordförande Anna-Mari Eloranta SDP (Sanna Tiivola SDP)
 • Tove Munkberg SFP (Hanna Lönnfors SFP)
 • Pamela Stenberg SFP (Elin Andersson SFP)
 • Pehr Sveholm SFP (Stefan Andersin SFP)
 • Irmeli Hoffren Saml. + KD (Katri Kakkuri Saml. + KD)
 • Juha Kittilä Saml. + KD (Jani Asunmaa Saml.+ KD)
 • Tero Suominen Saml.+ KD (Jari Ilkka Saml.+ KD)
 • Meri Lohenoja SDP (Sirpa Kurki SDP)
 • Markus Pietikäinen SDP (Juha Jokinen SDP)
 • Sanna Kivineva Gröna (Tanja Lehtikuusi Gröna)
 • Jarkko Haverinen Sannf. (Esa Kantee Sannf.)
 • Roy Harkimo RN (Olli Kykkänen RN)
 • Välfärdsområdesstyrelsens representat Arto Kujala
 • Representant för äldrerådet Juha Huotari
 • Representatn för rådet för personer med funktionsnedsättningar Maija Aatelo (Tuula Räikkönen)
 • Ungdomsfullmäktige Rasmus Heino (Emma Karmanheimo)
 • föredragande Annika Immonen
 • sekreterare Marja Lahti-Elers

Nämnden sammanträder på följande dagar: 15.01., 05.02., 12.02., 11.03., 08.04., 06.05., 27.05., och 17.06.2024. Mötena inleds kl. 15:30.

Höstens första möte blir endera 12.08. eller 19.08.2024.

 • Ordförande Tove Munkberg SFP (Stina Lindgård SFP)
 • Vice ordförande Tero Suominen Saml.+ KD (Jari Ilkka Saml.+ KD)
 • Ben Grundström SFP (Stefan Sandström SFP)
 • Matti Jäppilä Sannf. (Jarkko Haverinen Sannf.)
 • Eva Kuntsi SDP (Riitta Ahola SDP)
 • Tiina Sinkkonen Saml. + KD (Kia Lindström Saml. + KD)
 • Suvi Vuoksenranta Saml. + KD (Hilkka Knuuttila Saml. + KD)
 • välfärdsområdesstyrelsens representat Kevin Servin
 • föredraganden Kirsi Oksanen, Ilona Koskenniemi, Carita Schröder
 • sekreterare Marja Lahti-Elers

 • Ordförande Christel Liljeström (SFP)
 • Vice ordförande Jarkko Ilomäki (Saml.)
 • Matti Lehesniemi (SDP)
 • Sari Kuuppo (Sannf.)
 • Reeta Rossi (Gröna)

5 ersättare

 • Matti Pirhonen (Cent.)
 • Ulla Vuorinen (RN)
 • Sami Haapavaara (VF)
 • Lisbeth Konttinen (KD)
 • Tatu Chanth (EOP)