Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnder och sektioner

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som styr produktionen av de offentliga tjänsterna. Nämndernas uppgifter och mötesrutiner fastställs i förvaltningsstadgan.

På våren 2024 sammanträder nämnden på följande dagar:
16.01., 13.02., 05.03. och 07.05.2024. Mötena inleds kl. 17.00.

 • Ordförande Tom Liljestrand SFP (Roger Wide SFP)
 • Vice ordförande Kjell Grönqvist SDP (Torbjörn Bergström SDP)
 • Sebastian Ekblom SFP (Göran Wallen SFP)
 • Fred Henriksson SFP (Tobias Liljeström SFP)
 • Petra Lind SFP (Gia Mellin-Kranck SFP)
 • Bodil Lund SFP (Sofia Antman SFP)
 • Jeanette Broman Saml.+ KD (Mia Heijnsbroek-Wirén Saml. + KD)
 • Anders Sélen Gröna (Jens Hannuksela Gröna)
 • Jolanta Lundgren VF (Lotte Telakivi VF)
 • välfärdsområdesstyrelsens representat Marketta Mattila
 • föredragande Camilla Söderström
 • sekreterare Lilian Andergård-Stenstrand

På hösten 2023 sammanträder nämnden på följande dagar: 23.8., 20.9., 18.10., 20.11. och 19.12.2023. Mötena inleds huvudsakligen kl. 17:30.

 • Ordförande Silja Metsola Saml. + KD (Kari Jahnsson Saml. + KD)
 • Vice ordförande Johanna Aaltonen SDP (Tero Aaltonen VF)
 • Hannu Ollikainen SFP (Martin Segerstråle SFP)
 • Petra Paakkanen SFP (Malin Havila SFP)
 • Johan Söderberg SFP (Björn Sundqvist SFP)
 • Ari Oksanen Saml. + KD (Hannele Luukkainen Saml. + KD)
 • Tiina Sinkkonen Saml. + KD (Pirkko Parjanen Saml. + KD)
 • Minna Tirkkonen SDP (Auli Lehto-Tähtinen SDP)
 • Marko Piirainen SDP (Mikko Valtonen SDP)
 • Timo Raivio Gröna (Harri Lehtonen Gröna)
 • Ilkka Sillanpää Sannf. (Kari Pauloaho Sannf.)
 • Sonja Hällfors Cent.(Lenita Niemelä Cent.)
 • Sandra Riipi RN (Danita Westphal RN)
 • sekreterare Anne Salminen, KPMG Oy

På våren 2024 sammanträder nämnden på följande dagar: 10.01., 06.03. och 08.05.2024. Mötena inleds kl. 17:30 och är huvudsakligen närmöten.

 • Ordförande Charlotta Engbom SFP (Charlotta Savin SFP)
 • Vice ordförande Nea Hjelt Saml. + KD (Heljä Pulli Saml. + KD)
 • Abdirisak Ahmed SFP (Markus Sjöholm SFP)
 • Pamela Stenberg SFP (Laura Günsberg-Sandström SFP)
 • Benny Engård SFP (Tobias Karlsson SFP)
 • Jyrki Loijas Saml. + KD (Petri Hakasaari Saml. + KD)
 • Piia Malmberg Saml. + KD (Ritva Tarvainen Saml. + KD)
 • Nina Uski Saml. + KD (Hilkka Knuuttila Saml. + KD)
 • Eila Kohonen SDP (Mirja Suhonen SDP)
 • Hannu Vihreäluoto SDP (Tuomas Jakovesi SDP)
 • Mari Lotila Gröna (Hanna Hurtta Gröna)
 • Ilkka Luusua Sann. (Esa Kantee Sannf.)
 • Mikko Nieminen VF (Mikael Söderström VF)
 • Välfärdsområdesstyrelsens representat Jenna Perokorpi föredragande Katja Blomberg, sekreterare Nina Nyholm
 • Äldrerådet Leena Sorjonen
 • Rådet för personer med funktionsnedsättningar Pauli Ritola
 • Ungdomsfullmäktige Samuel Kauppi

På hösten 2023 sammanträder nämnden på följande dagar: 22.8., 21.9., 24.10., 21.11. och 19.12.2023. Mötena inleds kl. 17:00 och är huvudsakligen närmöten.

 • Ordförande Satu Lindgren Saml. + KD (Pamela Weckman Saml.+ KD)
 • Vice ordförande Christer Andersson SFP (Markus Sjöholm SFP)
 • Pia Baumgartner SFP (Sharie Sveholm SFP)
 • Mikael Karlsson SFP (Oscar Lökfors SFP)
 • Helene Liljeström SFP (Jonna Hinttaniemi SFP)
 • Tuomo Repo Saml. + KD (Erkki Naumanen Saml. + KD)
 • Tom Sundbäck SFP (Christoffer Hällfors SFP)
 • Jere Riikonen Saml. + KD (Antti Skogster Saml. + KD)
 • Janne Turunen SDP (Petri Hosiaisluoma SDP)
 • Jenni Hovilehto Gröna (Jari Oksanen Gröna)
 • Lennu Sajomaa Sannf.(Sari Kuuppo Sannf.)
 • Nina Pauloaho Cent.(Anne Penninkangas Cent.)
 • Roosa Lehtimäki Cent. (Marika Hyväri Cent.)
 • Välfärdsområdesstyrelsens representat Patrik Björkman föredragande Peter Johansson, sekreterare Marjut Helske

På hösten 2023 sammanträder nämnden på följande dagar: 6.9., 20.09., 25.10., 15.11. (inhiberat) och 13.12.2023. Mötena inleds kl. 17:30 och är huvudsakligen närmöten.
20.09. mötet är undantagsvis ett distansmöte.

Obs! Mötet den 15.11. är inhiberat.

 • Ordförande Micaela Röman SFP (Bodil Weckström SFP)
 • Vice ordförande Anna-Mari Eloranta SDP (Sanna Tiivola SDP)
 • Tove Munkberg SFP (Hanna Lönnfors SFP)
 • Pamela Stenberg SFP (Elin Andersson SFP)
 • Pehr Sveholm SFP (Stefan Andersin SFP)
 • Irmeli Hoffren Saml. + KD (Katri Kakkuri Saml. + KD)
 • Arto Kujala Saml. + KD (Jani Asunmaa Saml.+ KD)
 • Tero Suominen Saml.+ KD (Jari Ilkka Saml.+ KD)
 • Meri Lohenoja SDP (Sirpa Kurki SDP)
 • Markus Pietikäinen SDP (Juha Jokinen SDP)
 • Sanna Kivineva Gröna (Tanja Lehtikuusi Gröna)
 • Jarkko Haverinen Sannf. (Esa Kantee Sannf.)
 • Roy Harkimo RN (Olli Kykkänen RN)
 • Välfärdsområdesstyrelsens representat Arto Kujala, föredragande Annika Immonen, sekreterare Marja Lahti-Elers
 • Äldrerådet Juha Huotari
 • Rådet för personer med funktionsnedsättningar Maija Aatelo
 • Ungdomsfullmäktige Tristan Lindholm

Nämnden sammanträder på följande dagar: 4.9. (inhiberad), 25.9., 16.10., 6.11., 27.11. och 18.12.2023. Mötena inleds kl. 15:30.

 • Ordförande Tove Munkberg SFP (Stina Lindgård SFP)
 • Vice ordförande Tero Suominen Saml.+ KD (Jari Ilkka Saml.+ KD)
 • Ben Grundström SFP (Stefan Sandström SFP)
 • Mia Myllys Saml. + KD (Kia Lindström Saml. + KD)
 • Suvi Vuoksenranta Saml. + KD (Hilkka Knuuttila Saml. + KD)
 • Eva Kuntsi SDP (Riitta Ahola SDP)
 • Ilkka Luusua Sannf. (Matti Jäppilä Sannf.)
 • Välfärdsområdesstyrelsens representat Kevin Servin
 • Föredragande Kirsi Oksanen, Ilona Koskenniemi, Carita Schröder, sekreterare Marja Lahti-Elers

 • Ordförande Christel Liljeström (SFP)
 • Vice ordförande Jarkko Ilomäki (Saml.)
 • Matti Lehesniemi (SDP)
 • Sari Kuuppo (Sannf.)
 • Reeta Rossi (Gröna)

5 ersättare

 • Matti Pirhonen (Cent.)
 • Ulla Vuorinen (RN)
 • Sami Haapavaara (VF)
 • Lisbeth Konttinen (KD)
 • Tatu Chanth (EOP)