Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Råden och ungdomsfullmäktige

Inom välfärdsområdet finns följande lagstadgade påverkansorgan: ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet, till vilka kommunerna inom välfärdsområdet har utsett sina representanter.

Östra Nylands välfärdsområdes äldreråd bland annat 

 • deltar i planeringen, beredningen och uppföljandet av välfärdsområdets ärenden som rör äldre personer 
 • främjar de äldres möjlighet att delta i planeringen av tjänster som påverkar deras levnadsförhållanden 
 • främjar de äldres synlighet som en resurs 
 • främjar med sin verksamhet tredje sektorns stöd för äldre människor. 

Rådet för personer med funktionsnedsättningar har som uppgift att till exempel 

 • främja och följa upp välfärdsområdets verksamhet ur funktionsnedsatta personers synvinkel 
 • främja samarbete mellan personer med funktionsnedsättningar, funktionshinderföreningar och myndigheter 
 • följa upp funktionsnedsatta invånares behov och önskemål samt se till att deras grundläggande rättigheter uppfylls 
 • deltar i planeringen och utvecklingen av välfärdsområdets tjänster för personer med funktionsnedsättningar genom att till exempel ge utlåtanden eller komma med initiativ. 

Välfärdsområdesstyrelsen vid Östra Nylands välfärdsområde har utsett följande personer till medlemmar i rådet för personer med funktionsnedsättningar för perioden 2022-2025:

Pauli Ritola, Lappträsk, ordförande
Tuula Räikkönen, Sibbo, viceordförande
Maija Aatelo, Borgå, viceordförande
Janne Riekki, Askola
Minna Manninen, Askola
Jonas Lindström, Lovisa
Jyrki Laakso, Lovisa
Monica Ståhls-Hindsberg, Sibbo
Håkan Westerholm, Borgå
Eeva Hava, Mörskom
Hannele Käenaho-Virtala, Mörskom
Robert Almiala, Pukkila

Välfärdsområdesstyrelsen har inrättat ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet för att stärka ungdomars möjligheter att delta och påverka. Ledamöterna i ungdomsfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde har utnämnts bland ungdomsfullmäktige i välfärdsområdets kommuner.

Välfärdsområdets ungdomsfullmäktige inledde sin verksamhet med ett konstituerande möte i Borgå den 20 mars 2023.

Tyngdpunkter för välfärdsområdets ungdomsfullmäktige:

 • främja synligheten av ungas åsikter och förbättra ungdomarnas position i beslutsfattandet inom välfärdsområdet 
 • påverka och ta ställning i frågor som gäller unga invånare inom välfärdsområdet genom att till exempel ge utlåtanden och ta initiativ. 

Gemensamma tyngdpunkter för välfärdsområdets och kommunernas ungdomsfullmäktige:

 • elev- och studerandevård
 • trygghet och säkerhetsfostran
 • förebyggande missbruksarbete och annan förebyggande verksamhet
 • delaktighet och påverkan
 • möjliggörande av organisations- och medborgarverksamhet
 • regionalt myndighetsarbete

Ungdomsfullmäktiges sammansättning

Ordförande Ville Yrjölä (Lovisa)

Vice ordförande Kukka Mäkinen (Lappträsk)

Ungdomsfullmäktiges e-postadress: itauusimaanuva@gmail.com