Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen har beslutat sammanträda under våren 2024 enligt följande: 11.1, 25.1, 15.2, 29.2, 21.3, 11.4, 2.5, 16.5, 30.5, 13.6 och 27.6.2024. Mötesplats Östra Nylands räddningsverk. 

Välfärdsområdesstyrelsen har beslutat sammanträda under hösten 2024 enligt följande: 15.8, 29.8, 12.9, 26.9, 10.10, 31.10, 14.11, 28.11 och 17.12.2024. Mötesplats Östra Nylands räddningsverk.

Styrelsens möten är inte offentliga.

Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi, samt bereder välfärdsområdesfullmäktiges beslut. Under välfärdsområdesstyrelsen lyder nationalspråksnämnden, nämnden för ordnande av tjänster, nämnden för utveckling och samarbete samt nämnden för beredskap och säkerhet. Direktören för välfärdsområdet leder välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet under välfärdsområdesstyrelsen.

 • Ordförande Mikaela Nylander SFP (suppleant Petra Lind SFP)
 • 1. vice ordförande Riku Honkasalo Saml. + KD (Jere Riikonen Saml. + KD)
 • 2. vice ordförande Tapani Eskola SDP (Pertti Lohenoja SDP)
 • Lotte-Marie Stenman SFP (Mikael Karlsson SFP)
 • Bernhard Edgren SFP (Benny Engård SFP)
 • Nea Hjelt Saml. + KD (Satu Lindgren Saml. + KD)
 • Kaj Lindqvist SFP (Fred Henriksson SFP)
 • Marika Railila SFP (Frida Sigfrids SFP)
 • Patrik Björkman SFP (Tove Munkberg SFP)
 • Arto Kujala Saml. + KD (Tuomo Repo Saml. + KD)
 • Pia Nurme Saml. + KD (Jeanette Broman Saml. + KD)
 • Jenna Perokorpi SDP (Leena Sorjonen SDP)
 • Marketta Mattila Gröna (Lilli Kahri Gröna)
 • Kevin Servin Sannf. (Matti Jäppilä Sannf.)
 • Kristian Forsman Cent. (Heikki Junes Cent.)

Som föredragande i välfärdsområdesstyrelsen fungerar välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist, som sekreterare förvaltningsdirektör Camilla Söderström