Till Innehållet
Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsen

Områdesstyrelsen beslutade den 11.5.2023 att styrelsen sammanträder i juni 2023 på torsdagen den 8 juni och tisdagen den 20 juni. Områdesstyrelsen beslutade också att sammanträda varannan vecka under höstsäsongen 2023 från och med torsdagen den 17 augusti 2023 (udda veckor) vid Östra Nylands räddningsverk. 

Styrelsens möten är inte offentliga.

Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi, samt bereder välfärdsområdesfullmäktiges beslut. Under välfärdsområdesstyrelsen lyder nationalspråksnämnden, nämnden för ordnande av tjänster, nämnden för utveckling och samarbete samt nämnden för beredskap och säkerhet. Direktören för välfärdsområdet leder välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet under välfärdsområdesstyrelsen.

 • Ordförande Mikaela Nylander SFP (suppleant Petra Lind SFP)
 • 1. vice ordförande Riku Honkasalo Saml. + KD (Jere Riikonen Saml. + KD)
 • 2. vice ordförande Tapani Eskola SDP (Pertti Lohenoja SDP)
 • Otto Andersson SFP (Mikael Karlsson SFP)
 • Bernhard Edgren SFP (Benny Engård SFP)
 • Kaj Lindqvist SFP (Fred Henriksson SFP)
 • Marika Railila SFP (Frida Sigfrids SFP)
 • Patrik Björkman SFP (Tove Munkberg SFP)
 • Arto Kujala Saml. + KD ()
 • Marja Manninen-Ollberg Saml. + KD (Mia Myllys Saml. + KD)
 • Pia Nurme Saml. + KD (Jeanette Broman Saml. + KD)
 • Jenna Perokorpi SDP (Arja Isotalo SDP)
 • Marketta Mattila Gröna (Lilli Kahri Gröna)
 • Kevin Servin Sannf. (Matti Jäppilä Sannf.)
 • Kristian Forsman Cent. (Heikki Junes Cent.)