Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Rådens och ungdomsfullmäktiges mötesprotokoll 2024

På den här sidan hittar du mötesprotokoll från äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättningar samt ungdomsfullmäktige.

Äldrerådets mötesprotokoll 2024

Mötesprotokollet inte godkänt

Rådet för personer med funktionsnedsättningars mötesprotokoll 2024

Ungdomsfullmäktiges mötesprotokoll 2024