Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Delta och påverka

Som välfärdsområdets invånare har du rätt att delta i och påverka vårt områdes verksamhet.

För tillfället är kundrespons samt äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige de viktigaste kanalerna för dig som vill påverka.

Under 2023 utvecklar vi våra nuvarande kanaler och skapar nya möjligheter till delaktighet.

I Östra Nylands välfärdsområdes strategi är delaktighet ett av våra fem viktigaste värden vid sidan av jämlikhet, människoorientering, mod och ansvarsfullhet. 

I vår strategi sägs följande om delaktighet: 

Mer information om delaktighet

Nanna Kostiainen

Specialsakkunnig inom delaktighet

040 503 4833

nanna.kostiainen@itauusimaa.fi