Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ansökan om organisationsbidrag för social- och hälsovårdsorganisationer inom välfärdsområdet

Ansökningstiden för organisationsbidrag för social- och hälsovårdsorganisationer inom välfärdsområdet öppnar 5.6.2023. Ansökningstiden är 5.6-4.8.2023 tills klockan 12.00. Bidrag kan endast beviljas de sökanden vars bidrag har kommit in inom utsatt tid.

Bidrag beviljas till registrerade organisationer och föreningar som arbetar för invånare inom Östra Nylands välfärdsområde. Verksamheten som stöds bör främja social- och hälsovården eller välfärd, hälsa och säkerhet.

Prioriteringar vid beviljande av bidrag

Östra Nylands välfärdsområde beviljar bidrag för verksamhet som är i linje med välfärdsområdets värden, främjar uppnående av välfärdsområdets strategiska mål(öppnas i nytt fönster) och stöder välfärdsområdets egen tjänsteverksamhet. Dessa är tjänster för unga, barn och familjer, socialt arbete för personer i arbetsför ålder, tjänster för personer med funktionsnedsättning, äldre samt hälsovårdstjänster. Med stöd och komplettering avses att välfärdsområdets servicekedjor och -helheter stärks och görs mångsidigare med hjälp av allmännyttig verksamhet.

Den verksamhet som får understöd år 2023 ska vara i linje med Östra Nylands välfärdsområdes strategiska prioriteringar, principer och åtgärder:

Ansökning av bidrag

Ansökan görs i första hand med det elektroniska systemet. Ansökningar som kommit per post beaktas inte. Innan du fyller i ansökan, bekanta dig med principerna för beviljande av Östra Nylands social- och hälsovårdsväsendets organisationsbidrag i (bilaga).

Har du frågor om ansökning av organisationsbidrag eller ansökningsblanketten? Välkommen med på öppna frågestunder, där du har möjlighet att ställa frågor om ansökning av bidrag. Tillfällen ordnas som Teams-möten på distans.

  1. To. 8.6.2023 kl. 15-16 (Teams-länk(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) 8.6.(förflyttning till en annan tjänst))
  2. Fre. 16.6.2023 kl. 9.30-10.10 (Teams-länk 16.6.(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst))

Bilagor:

Ansökan om bidrag:

Ytterligare information: