Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Bekanta dig med strategin för Östra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesfullmäktige godkände vid sitt möte den 1 november 2022 Östra Nylands välfärdsområdesstrategi för åren 2022–2026. Strategipresentationen har nu slipats och du kan se den från länken nedan. Strategiarbetet fortsätter med bland annat utarbetande av servicestrategin och servicenivåbeslutet för räddningsväsendet.