Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Organisationernas verksamhetsannonser syns snart på Östra Nylands välfärdsområdes servicebricka

Östra Nylands välfärdsområde gör från och med slutet av mars ett pilotförsök med en servicebricka för främjande av hälsa och välfärd (HYTE). Pilotförsöket med servicebrickan hör till välfärdsområdets utvecklingsarbete inom programmet för hållbar tillväxt, där man planerar och genomför ett servicekoncept kring främjande av hälsa och välfärd.

Under perioden 25.3–24.5.2024 kommer man vid Östra Nylands välfärdsområde att testa hur väl Tarmoa-plattformen lämpar sig som HYTE-servicebricka. Under pilotförsöket samlar man erfarenheter av hur servicebrickan lämpar sig som redskap i klienthandledningen och samlar man data som ska underlätta utvecklandet av klienthandledningsprocesserna. Resultatet av pilotförsöket tas tillvara då man väljer den slutliga tekniska lösningen för servicebrickan.

Vilken nytta har organisationerna av HYTE-servicebrickan?

På HYTE-servicebrickan publiceras information om välfärdsområdets, kommunernas och organisationernas tjänster och verksamhet. Då verksamheten i regionen kommer upp på servicebrickan:

Hur får en organisation sin information upp på välfärdsområdets servicebricka?

Östra Nylands välfärdsområde uppmuntrar de organisationen som verkar i regionen att aktivt anmäla sin verksamhet till servicebrickans datakällor, det vill säga Suomi-fi:s servicedatalager eller tjänsten Lähellä.fi. Gör man så, så innebär det att informationen kommer upp på servicebrickan automatiskt, och anställda och invånare i regionen som använder servicebrickan hittar där information om de möjligheter som organisationerna erbjuder. Organisationerna kan själva välja huruvida de lämnar in en beskrivning av sin service i Suomi-fi:s servicedatalager eller i tjänsten Lähellä.fi. Det lönar sig för organisationerna att bekanta sig med tjänsternas egenskaper och välja den som lämpar sig för deras behov.

Utbildningar och handledning för att beskriva verksamheten

Det finns utbildning och handledning att tillgå för användning av Suomi-fi:s servicedatalager och tjänsten Lähellä.fi på deras respektive webbplatser.

Lähellä.fi-tjänstens eller Suomi.fi-servicedatalagrets adresser:

Ytterligare upplysningar ges av vår specialexpert på främjande av hälsa och välfärd och HyTe rf:

Minna Mattila
Specialexpert på främjande av hälsa och välfärd
Östra Nylands välfärdsområde
minna.mattila@itauusimaa.fi

Venla Väyrynen
organisationskoordinator
HyTe rf
venla.vayrynen@hyte.fiEU-flagga