Siirry sisältöön
Sök på sidan

Förvaltning och beslutsfattande inom välfärdsområdet

Läs nedan om välfärdsområdets organ.

Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdesfullmäktiges följande möten är 24.1.2023, 28.2.2023, 4.4.2023, 2.5.2023 och 6.6.2023. Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Fullmäktiges möten kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanal. Inspelningen kan ses fram till två veckor efter mötet.

Nästa möte är 24.1.2023. Plats: Nicby Hjärta ( Stora Byvägen 12, 04130 Sibbo). Följ livesändningen från klockan 18: https://youtu.be/Tq-ru9aKiMs(siirryt toiseen palveluun)

 • Ordförande Heikki Vestman Saml. + KD
 • 1. vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen SFP
 • 2. vice ordförande Anette Karlsson SDP

Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 20 mandat

 • Otto Andersson
 • Patrik Björkman
 • Elin Blomqvist-Valtonen
 • Bernhard Edgren
 • Charlotta Engblom
 • Christoffer Hällfors
 • Mikael Karlsson
 • Tom Liljestrand
 • Kaj Lindqvist
 • Bodil Lund
 • Hanna Lönnfors
 • Tove Munkberg
 • Mikaela Nylander
 • Marika Railila
 • Micaela Röman
 • Frida Sigfrids
 • Pamela Stenberg
 • Lotte-Marie Stenman
 • Tom Sundbäck
 • Pehr Sveholm

Samlingspartiet (Saml.) 13 mandat

 • Nea Hjelt
 • Irmeli Hoffren
 • Riku Honkasalo
 • Arto Kujala
 • Satu Lindgren
 • Marja Manninen-Ollberg
 • Silja Metsola
 • Mia Myllys
 • Pia Nurme
 • Tero Suominen
 • Nina Uski
 • Heikki Vestman
 • Jorma Wiitakorpi

Finlands socialdemokratiska parti (SDP) 10 mandat

 • Anna-Mari Eloranta
 • Tapani Eskola
 • Arja Isotalo
 • Jaakko Jalonen
 • Anette Karlsson
 • Marianne Korpi
 • Jenna Perokorpi
 • Markus Pietikäinen
 • Janne Turunen
 • Hannu Vihreäluoto

Sannfinländarna (Sannf.) 4 mandat

 • Juho Jäppilä
 • Jenni Lastuvuori
 • Ilkka Luusua
 • Kevin Servin

Gröna förbundet (Gröna) 4 mandat

 • Lilli Kahri
 • Sanna Kivineva
 • Marketta Mattila
 • Pasi Siltakorpi

Centern i Finland (Cent.) 3 mandat

 • Kristian Forsman
 • Sanna Kurki
 • Matti Pirhonen

Rörelse Nu (RN) 2 mandat

 • Maria von Flittner
 • Roy Harkimo

Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 mandat

 • Jere Riikonen
 • Tiina Sinkkonen

Vänsterförbundet (VF) 1 mandat

 • Leo Kylätasku

Välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen sammanträder vanligtvis på torsdagar. Veckans föredragningslista publiceras på måndag. Styrelsens möten är inte offentliga.

Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Direktören för välfärdsområdet leder välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet under välfärdsområdesstyrelsen.

 • Ordförande Mikaela Nylander SFP (suppleant Petra Lind SFP)
 • 1. vice ordförande Riku Honkasalo Saml. + KD (Jere Riikonen Saml. + KD)
 • 2. vice ordförande Tapani Eskola SDP (Pertti Lohenoja SDP)
 • Otto Andersson SFP (Mikael Karlsson SFP)
 • Bernhard Edgren SFP (Benny Engård SFP)
 • Kaj Lindqvist SFP (Fred Henriksson SFP)
 • Marika Railila SFP (Frida Sigfrids SFP)
 • Patrik Björkman SFP (Tove Munkberg SFP)
 • Arto Kujala Saml. + KD ()
 • Marja Manninen-Ollberg Saml. + KD (Mia Myllys Saml. + KD)
 • Pia Nurme Saml. + KD (Jeanette Broman Saml. + KD)
 • Jenna Perokorpi SDP (Arja Isotalo SDP)
 • Marketta Mattila Gröna (Lilli Kahri Gröna)
 • Kevin Servin Sannf. (Matti Jäppilä Sannf.)
 • Kristian Forsman Cent. (Heikki Junes Cent.)

Nämnderna

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som styr produktionen av de offentliga tjänsterna. Nämndernas uppgifter och mötesrutiner fastställs i förvaltningsstadgan.

 • Ordförande Tom Liljestrand SFP (Roger Wide SFP)
 • Vice ordförande Kjell Grönqvist SDP (Daniel Hannus SDP)
 • Sebastian Ekblom SFP (Göran Wallen SFP)
 • Fred Henriksson SFP (Tobias Liljeström SFP)
 • Petra Lind SFP (Gia Mellin-Kranck SFP)
 • Bodil Lund SFP (Sofia Antman SFP)
 • Jeanette Broman Saml.+ KD (Linda Sundelin Saml. + KD)
 • Anders Sélen Gröna (Jens Hannuksela Gröna)
 • Jolanta Lundgren VF (Anki Tallqvist VF)

 • Ordförande Silja Metsola Saml. + KD (Kari Jahnsson Saml. + KD)
 • Vice ordförande Jaakko Jalonen SDP (Tero Aaltonen VF)
 • Hannu Ollikainen SFP (Martin Segerstråle SFP)
 • Petra Paakkanen SFP (Malin Havila SFP)
 • Johan Söderberg SFP (Björn Sundqvist SFP)
 • Ari Oksanen Saml. + KD (Hannele Luukkainen Saml. + KD)
 • Tiina Sinkkonen Saml. + KD (Pirkko Parjanen Saml. + KD)
 • Eila Kohonen SDP (Auli Lehto-Tähtinen SDP)
 • Marko Piirainen SDP (Mikko Valtonen SDP)
 • Timo Raivio Gröna (Harri Lehtonen Gröna)
 • Ilkka Sillanpää Sannf. (Kari Pauloaho Sannf.)
 • Sonja Hällfors Cent.(Lenita Niemelä Cent.)
 • Johanna Knoop RN (Sandra Riipi RN)

 • Ordförande Lotte-Marie Stenman SFP (Hanna Lönnfors SFP)
 • Vice ordförande Nea Hjelt Saml. + KD (Heljä Pulli Saml. + KD)
 • Abdirisak Ahmed SFP (Markus Sjöholm SFP)
 • Charlotta Engblom SFP (Laura Günsberg-Sandström SFP)
 • Benny Engård SFP (Tobias Karlsson SFP)
 • Jyrki Loijas Saml. + KD (Petri Hakasaari Saml. + KD)
 • Piia Malmberg Saml. + KD (Ritva Tarvainen Saml. + KD)
 • Nina Uski Saml. + KD (Hilkka Knuuttila Saml. + KD)
 • Marianne Korpi SDP (Minna Tirkkonen SDP)
 • Hannu Vihreäluoto SDP (Tuomas Jakovesi SDP)
 • Mari Lotila Gröna (Hanna Hurtta Gröna)
 • Ilkka Luusua Sann. (Esa Kantee Sannf.)
 • Mikko Nieminen VF(Mikael Söderström VF)

 • Ordförande Satu Lindgren Saml. + KD (Pamela Weckman Saml.+ KD)
 • Vice ordförande Christer Andersson SFP (Mikael Ahlfors SFP)
 • Pia Baumgartner SFP (Sharie Sveholm SFP)
 • Mikael Karlsson SFP (Oscar Lökfors SFP)
 • Helene Liljeström SFP (Elin Andersson SFP)
 • Tuomo Repo Saml. + KD (Erkki Naumanen Saml. + KD)
 • Tom Sundbäck SFP (Christoffer Hällfors SFP)
 • Jere Riikonen Saml. + KD (Antti Skogster Saml. + KD)
 • Janne Turunen SDP (Petri Hosiaisluoma SDP)
 • Jenni Hovilehto Gröna (Jari Oksanen Gröna)
 • Lennu Sajomaa Sannf.(Kirsi Toivola Sannf.)
 • Nina Pauloaho Cent.(Anne Penninkangas Cent.)
 • Roosa Lehtimäki Cent. (Marika Hyväri Cent.)

 • Ordförande Micaela Röman SFP (Bodil Weckström SFP)
 • Vice ordförande Anna-Mari Eloranta SDP (Riikka Lintukangas SDP)
 • Tove Munkberg SFP (Charlotta Savin SFP)
 • Pamela Stenberg SFP (Jonna Hinttaniemi SFP)
 • Pehr Sveholm SFP (Stefan Andersin SFP)
 • Irmeli Hoffren Saml. + KD (Katri Kakkuri Saml. + KD)
 • Arto Kujala Saml. + KD (Jani Asunmaa Saml.+ KD)
 • Tero Suominen Saml.+ KD (Jari Ilkka Saml.+ KD)
 • Johanna Aaltonen SDP (Meri Lohenoja SDP)
 • Markus Pietikäinen SDP (Jan Nyström SDP)
 • Sanna Kivineva Gröna (Tanja Lehtikuusi Gröna)
 • Jarkko Haverinen Sannf. (Janne Immonen Sannf.)
 • Roy Harkimo RN (Olli Kykkänen RN)

 • Ordförande Tove Munkberg SFP (Stina Lindgård SFP)
 • Vice ordförande Tero Suominen Saml.+ KD (Jari Ilkka Saml.+ KD)
 • Ben Grundström SFP (Stefan Sandström SFP)
 • Mia Myllys Saml. + KD (Kia Lindström Saml. + KD)
 • Suvi Vuoksenranta Saml. + KD (Seija Haataja Saml. + KD)
 • Eva Kuntsi SDP (Riitta Ahola SDP)
 • Ilkka Luusua Sannf. (Matti Jäppilä Sannf.)

 • Ordförande Christel Liljeström (SFP)
 • Vice ordförande Jarkko Ilomäki (Saml.)
 • Matti Lehesniemi (SDP)
 • Sari Kuuppo (Sannf.)
 • Reeta Rossi (Gröna)

5 ersättare

 • Matti Pirhonen (Cent.)
 • Ulla Vuorinen (RN)
 • Sami Haapavaara (VF)
 • Lisbeth Konttinen (KD)
 • Tatu Chanth (EOP)

Ledningsgrupperna

 • Max Lönnqvist, välfärdsområdesdirektör
 • Annika Immonen, social- och hälsovårdsdirektör
 • Peter Johansson, räddningsdirektör
 • Katja Blomberg, utvecklingsdirektör
 • Tommi Karttaavi, digitaldirektör
 • Mika Kosunen, kommunikationsdirektör
 • Tomas Määttä, förvaltningsjurist
 • Anu Rautiainen, personaldirektör
 • Minna Sevón, ekonomidirektör
 • Camilla Söderström, förvaltningsdirektör
 • Bettina Ekström, sekreterare

 • Annika Immonen, social- och hälsovårdsdirektör
 • Ilona Koskenniemi, ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänster
 • Carita Schröder, ansvarsområdesdirektör, hälsotjänster
 • Kirsi Oksanen, ansvarsområdesdirektör, tjänster för äldre
 • Susanna Varilo, ledande läkare
 • Heli Sjöblom, direktör för vårdarbete
 • Hanna Kaunisto, direktör för socialarbete

 • Peter Johansson, räddningsdirektör
 • Mika Kynsijärvi, ansvarsområdeschef, räddningstjänster
 • Tomi Pursiainen, ansvarsområdeschef, riskhantering
 • Jorma Kuikka, ansvarsområdeschef, akutvård
 • Marjut Helske, ansvarsområdeschef, räddningssektorns ledning