Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ledningsgrupperna

 • Max Lönnqvist, välfärdsområdesdirektör
 • Annika Immonen, social- och hälsovårdsdirektör
 • Peter Johansson, räddningsdirektör
 • Katja Blomberg, utvecklingsdirektör
 • Tommi Karttaavi, digitaldirektör
 • Mika Kosunen, kommunikationsdirektör
 • Anu Rautiainen, personaldirektör
 • Minna Sevón, ekonomidirektör
 • Camilla Söderström, förvaltningsdirektör

 • Annika Immonen, social- och hälsovårdsdirektör
 • Ilona Koskenniemi, ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänster
 • Carita Schröder, ansvarsområdesdirektör, hälsotjänster
 • Kirsi Oksanen, ansvarsområdesdirektör, tjänster för äldre
 • Susanna Varilo, ledande läkare
 • Heli Sjöblom, direktör för vårdarbete
 • Hanna Kaunisto, direktör för socialarbete
 • Pia Hannula, kommunikationschef

 • Peter Johansson, räddningsdirektör
 • Mika Kynsijärvi, ansvarsområdeschef, räddningstjänster
 • Tomi Pursiainen, ansvarsområdeschef, riskhantering
 • Jorma Kuikka, ansvarsområdeschef, akutvård
 • Jukka Alander, ansvarsområdeschef, beredskapschef
 • Marjut Helske, ansvarsområdeschef, räddningssektorns ledning
 • Pia Hannula, kommunikationschef