Siirry sisältöön
Sök på sidan

Forskning och utveckling

Enheten för utvecklingstjänster ansvarar för forsknings- och utvecklingsverksamheten vid Östra Nylands välfärdsområde.

Östra Nylands välfärdsområde strävar efter välfungerande, standardiserade och jämförbara social- och hälsovårds- samt räddningstjänster. Utgångspunkten är att tjänsterna kontinuerligt utvecklas och moderniseras med hjälp av forskningsbaserad kunskap och tillsammans med olika aktörer. Det här är något som välfärdsområdets utvecklingstjänster svarar för.

Till utvecklingstjänsterna hör forskning, utveckling, utbildning, innovation och kompetens, det vill säga FUUIK-verksamhet, inklusive projektarbete som finansieras med statsbidrag. Utvecklingstjänsterna utformar samarbetsstrukturer också för organisationsarbete och delaktighet, främjande av välfärd och hälsa, kund- och patientsäkerhet samt kvalitet och tillsyn.

Ansökan om forskningstillstånd

För undersökningar och lärdomsprov som görs i Östra Nylands välfärdsområde krävs ett forskningstillstånd innan undersökningen eller lärdomsprovet inleds. Forskningstillstånd beviljas av välfärdsområdets ledningsgrupp. Kontaktperson för lärdomsprov, pro gradu-avhandlingar och doktorsavhandlingar är Katja Blomberg, se kontaktinformation nedan.

Forskningstillstånd ansöks med blanketten för ansökan om forskningstillstånd. Fyll i, skriv ut, anteckna och skicka blanketten och ett sammandrag av forskningsplanerna med bilagor antingen per e-post eller papperspost till välfärdsområdets registratorskontor. Skriv ”Ansökan om forskningstillstånd” som e-postrubrik eller hänvisning på papperskuvertet.

Kontaktinformation

Katja Blomberg

Utvecklingsdirektör

040 632 9229

katja.blomberg@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde, Registratorskontoret

019 5600 100

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheimgatan 20 K, 3. våningen, 06100 Borgå