Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

För studerande

Östra Nylands välfärdsområde erbjuder platser för lärande i arbete vid enheten för social- och hälsovård samt inom räddningsväsendet. I och med välfärdsområdets omställning kan vi erbjuda även skolkuratorer och skolpsykologer platser för lärande i arbete. Hos oss kan du avlägga praktikperioder i anslutning till yrkesstudier på andra stadiet samt i anslutning till högskole- och universitetsstudier.

Praktikperioderna kan avläggas inom följande ansvarsområden:

Du kan fråga efter en plats för lärande i arbete direkt vid enheterna. Enheternas kontaktuppgifter finns i Kontaktauppgifter.

Mer information per studienivå

De studerande kan stå i direkt kontakt med välfärdsområdets serviceenheter. Kontaktuppgifterna finns i det ovan nämnda Serviceregistret.

Alla hälsocentraler i Östra Nylands välfärdsområde är Helsingfors universitets undervisningshälsocentraler. Det finns utbildade handledare i varje hälsocentral. Områdets hälsocentraler erbjuder medicine kandidater praktikperioder av olika längd. Kandidaternas praktik ordnas från höst till vår. Helsingfors universitet svarar för fördelningen av praktikplatser. Också de medicine kandidater som studerar annanstans är varmt välkomna till våra hälsocentraler. Det lönar sig att fråga i god tid områdets undervisningsöverläkare Annika Franzén (annika.franzen@itauusimaa.fi) om hur platsläget ser ut.

Välfärdsområdet tar i bruk yrkeshögskolornas system för bokning av praktikplatser inom social- och hälsovården Jobiili fr.o.m. 1.1.2024. Därefter finns enheternas kontaktuppgifter och -personer på Jobiili.

Välfärdsområdet tar i bruk yrkesläroanstalternas system för bokning av praktikplatser inom social- och hälsovården Tiitus Harkka fr.o.m. 1.1.2024. Därefter finns enheternas kontaktuppgifter och -personer på Tiitus.

Genom läroavtalsutbildning kan man avlägga yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller delar av examen. Läroavtalet upprättas av serviceenhetens chef i samarbete med läroanstalten. Kontaktuppgifterna för serviceenheterna finns i det ovan nämnda Serviceregistret.

Vi erbjuder studerande och forskare även arbetslivsinriktade ämnen för lärdomsprov och forskning. Mera information finns på webbplatsen Forskning och utveckling.