Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Till våra kunder

Vårdtjänsterna tillhandahålls i samma lokaler som förut, men en del av telefonnumren och e-postadresserna ändras 2.1.2023.

Läs mer om social- och hälsovårdstjänsterna på kommunernas hemsidor

Detaljerad information och lokala kontaktuppgifter av social- och hälsovårdstjänsterna inom välfärdsområdet finns tills vidare på kommunernas hemsidor som tidigare, men det är Östra Nylands välfärdsområde som ansvarar för tjänsterna. Vänligen notera att alla personliga e-postadresser är nu av formatet förnamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Information om tjänsterna kommer att läggas till välfärdsområdets hemsida senare under våren, varefter de tas bort från kommunernas hemsidor.