Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kommunikation och medietjänster

Kommunikationsenheten betjänar massmedierna mångsidigt i kommunikationsrelaterade frågor, till exempel intervju- eller materialförfrågningar.

Vi kommunicerar kundinriktat och öppet om vår verksamhet och våra tjänster. Den expert som svarar för verksamheten är också den som uttalar sig för massmedierna. Vi samarbetar med massmedierna till exempel genom att ordna pressträffar där massmedierna och våra experter kan diskutera aktuella frågor. 

Ta kontakt

Kommunikation

Pressmeddelanden, intervjuförfrågningar och allmänna medieförfrågningar vardagar via kommunikationstjänsterna:

viestinta@itauusimaa.fi

Mika Kosunen

Kommunikationsdirektör

040 548 9629

mika.kosunen@itauusimaa.fi

Pia Hannula

Kommunikationschef

040 531 9365

pia.hannula@itauusimaa.fi

Katri Kangas

Kommunikationsexpert, Social- och hälsotjänster

040 353 3117

katri.kangas@itauusimaa.fi

Sofia Penttilä

Kommunikationsexpert, Räddningsverksamheten

040 351 6424

sofia.penttila@itauusimaa.fi

Tillstånd att fotografera  

Välfärdsområdets entréhallar och kaféer är i regel allmänna platser. I andra lokaler krävs tillstånd för fotografering. Det är inte tillåtet att fotografera patienter eller anställda utan samtycke.

Ett muntligt tillstånd av enhetschefen eller en kommunikationsexpert räcker till för att få ta bilder i välfärdsområdets lokaler.  Även i det fallet krävs att alla som finns på bilden som kan identifieras har gett sitt tillstånd att publicera bilden.

Kommunikationsdirektören beslutar om välfärdsområdets medverkan i tv- och filmproduktioner.