Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Bedömning av arbets- och funktionsförmåga

Om du behöver stöd för att bedöma din arbets- och funktionsförmåga samt hjälp med att främja dina möjligheter till sysselsättning, är den här tjänsten för dig. Du kan vara till exempel sjukledig, arbetslös arbetssökande eller en person som får rehabiliteringsstöd.

I bedömningen av arbets- och funktionsförmågan fäster vi uppmärksamhet vid dig som är långtidsarbetslös (arbetslös i fler än 300 dagar) eller riskerar att bli det. När det kommer till unga (18–29 år) koncentrerar vi oss på dig som har varit arbetslös i fler än 180 dagar.

Bakom långtidsarbetslöshet ligger ofta utmaningar med arbetsförmågan och hälsan. Hälsoutmaningar är ett tydligt hinder för sysselsättning. Därför erbjuder vi dig övergripande bedömning och multiprofessionellt stöd. Vi har ett starkt samarbete med socialvårds-, hälsovårds- och rehabiliteringsaktörer.

Den befintliga arbetsförmågan är värdefull. Hjälpmedel för att främja arbets- och funktionsförmågan

Vid behov samarbetar vi också med andra socialtjänster.

Hälsovården har en central roll i bedömningen av arbets- och funktionsförmågan. Välfärdsområdet erbjuder arbetslösa en omfattande hälsokontroll, varifrån vi vid behov hänvisar dig till andra hälsovårdstjänster och vidare utredningar.

Samarbetet med arbetskraftsmyndigheten säkerställer att vi kan söka och hitta arbete som passar din arbetsförmåga.

Ibland krävs kraftigt stöd för bedömningen av arbets- och funktionsförmågan. Då får du hjälp av ett multiprofessionellt team för arbetsförmåga.

Arbetsförmågeteamet

Din kontaktperson tar med din tillåtelse upp ditt ärende om arbets- och funktionsförmåga för hantering inom teamet för arbetsförmåga. Yrkespersonal ger dig en bedömning och förslag på hur din arbets- och funktionsförmåga kan främjas och vilka eventuella tilläggstjänster du behöver. Teamet följer även upp hur din plan framskrider.

I arbetsgruppen ingår läkare, hälsovårdare, socialarbetare, socialhandledare, arbetskraftsmyndighet, ergoterapeut, FPA:s rehabiliteringsrådgivare och vid behov andra aktörer.

Östra Nylands välfärdsområdes team för arbetsförmåga byggs för närvarande upp för att täcka hela området jämnt. Teamen för arbetsförmåga är verksamma i Borgå, Sibbo och Lovisa.

Gör så här

Det är vanligtvis en yrkesperson till exempel inom arbets- och näringslivsbyrån, FPA eller social- och hälsovårdstjänsterna som styr dig till arbetsförmågeteamet. Du kan även själv ta upp frågan om att bli klient hos arbetsförmågeteamet till diskussion med din handledare.

Mer information

Anu Korhonen

Socialarbetare

040 357 0290

anu.korhonen@itauusimaa.fi

Linnankoskigatan 32, 06100 Borgå

Lotta Laakso

Chef för rehabiliterande arbetsverksamhet

0401837937

Lotta.Laakso@itauusimaa.fi