Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan vara en lämplig service för dig om du har varit arbetslös under en länge tid och kan på grund av begränsad arbets- och funktionsförmåga inte ta emot arbete eller utbildning, eller delta i service som främjar sysselsättning.

Syftet med rehabiliterande arbetsverksamhet är att förbättra din livshantering samt dina förutsättningar för sysselsättning och utbildning. 
 
Rehabiliterande arbetsverksamhet kan omfatta stödande arbetsverksamhetsuppgifter vid till exempel välfärdsområdets enheter eller i gruppverksamhet. Dessutom får du individuell handledning. Arbetsverksamhet ordnas 1–4 dagar i veckan, fyra timmar per dag under minst tre månader. 

Vi kommer tillsammans med dig överens om verksamhetens innehåll, mål och tillvänjningsmetoder. Vi följer regelbundet upp hur målen förverkligas. 

Under arbetsverksamheten utgörs din utkomst av din arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning för deltagningsdagar. Du får även ersättning för resekostnader. 

Gör så här

Du kan komma med i arbetsverksamheten via en aktiveringsplan eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan och ett servicebeslut. 

Diskutera dina möjligheter med arbetsförmedlingen på din bostadsort eller en yrkeskunnig inom socialvården. 

Telefonservice

019 5600 111