Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Social rehabilitering

Inom social rehabilitering främjar vi din rehabilitering, stöder dina resurser och din vardagshantering.

Social rehabilitering kan erbjudas när: 

Till en början utreder vi ditt behov av stöd och letar efter lämplig service för dig. Vi erbjuder både gruppverksamhet och individuellt arbete med beaktande av dina behov. Vid behov samarbetar vi med andra instanser som stöder din rehabilitering. 

Social rehabilitering är en service i enlighet med socialvårdslagen. 

Gör såhär

Till social rehabilitering kommer du via en socialarbetare eller socialhandledare. Om du har en utsedd arbetare ska du kontakta den personen.