Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Svenskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

De här enheterna erbjuder svenskspråkig boendeservice för personer med funktionsvariation.

Centrumbackens serviceenhet, Borgå   

Besöksadress

Alexandersbågen 6 A, 06100 Borgå

Anders Skog

Enhetsledare, Svenskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

050 315 4898

anders.skog@itauusimaa.fi

Centrumbackens serviceenhet, Borgå

Björnbackens serviceenhet, Borgå 

Besöksadress

Jackarbygatan 4, 06100 Borgå

Besöksadress

Björnstigen 2-4 K, 06100 Borgå

Besöksadress

Linjevägen 34 B, 06100 Borgå

Mymlan Uddström

Enhetsledare, Svenskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

044 358 1166

mymlan.uddstrom@itauusimaa.fi

Björnbackens serviceenhet, Borgå

Besöksadress

Linjevägen 34 B, 06100 Borgå

Alexandra Vuokkovaara

Enhetsledare, Finskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation, Svenskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

044 758 1385

alexandra.vuokkovaara@itauusimaa.fi

Enheten Päivänsäde, Borgå Enheten Linjebo, Borgå

Utterbäck serviceenhet, Borgå   

Besöksadress

Belägen i Barnens by, Vålaxvägen 553, 07450 Vålax

Kerstin Hellroos

Enhetsledare, Svenskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

044 358 1155

kerstin.hellroos@itauusimaa.fi

Utterbäcks serviceenhet, Borgå

Åbackens serviceenhet, Sibbo 

Serviceenheten erbjuder gruppboendeplatser för seniorer samt lägenhetsboende. Enheten är belägen i Elsie-husets andra våning i centrala Nickby. Möjlighet att delta i enhetens pensionärsklubb som ordnas alla vardagar. På enheten finns personal dygnet runt. Personalen stöder och hjälper invånarna i de vardagliga sysslorna i den egna lägenheten.

Besöksadress

Jussasvägen 18 K 4, 04130 Sibbo

Cassandra Sarström

Enhetsledare, Svenskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

040 144 7472

cassandra.sarstrom@itauusimaa.fi

Åbackens servicenhet, Sibbo

Telefonservice

Telefonservicen erbjuder dig eller dina närstående rådgivning, handledning och information om våra tjänster för personer med funktionsnedsättning. Service som vi erbjuder är t.ex. transport, personlig assistans och boende.

019 5600 145