Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Verksamhet i Lovisa

Vi har finskspråkig arbets- och dagverksamhet i fyra grupper i lokalerna på Öhmansgatan. Vi producerar alla verksamhetsformer som stödjer delaktighet samt arbetslivsträning. Vi gör underleverantörsarbeten med Loval samt lerarbeten. Vi har totalt 45 klienter, varav tio är i arbetslivsträning.

Det finns också en separat enhet för personer med autism på Degerbygatan.

Lovisa dagverksamhet

Besöksadress

Öhmansgatan 2, 07900 Lovisa

Autismgruppens dagverksamhet

Besöksadress

Degerbygatan 14, 07900 Lovisa

Katja Norrila

Enhetsledare, Borgå dagverksamhet, Lovisa dagverksamhet

040 304 8023

katja.norrila@itauusimaa.fi

Borgå, Lovisa