Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Finskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

De här enheterna erbjuder finskspråkig boendeservice för personer med funktionsvariationer.

Vårberga boenden, Borgå 

Enheten Peuralaakso är ett egnahemsliknande gruppboende som byggts av trä i ett plan i Vårberga i Borgå. Det finns personal på enheten dygnet runt.

Besöksadress

Hjortvägen 3, 06150 Borgå

Enheten Oravamäki är ett egnahemsliknande gruppboende som byggts av trä i två plan i Vårberga i Borgå. Det finns personal på enheten dygnet runt.

Besöksadress

Joukahainenvägen 14, 06150 Borgå

Enheten Jooseppi består av ett gruppboende på den lägsta våningen i ett höghus. I samband med gruppboendet ges service till åtta separata lägenheter för stödboende. Personalen finns på enheten kl. 10–20 (endast vid behov kl. 7-20) och nattetid kan handledaren kontaktas via telefon.

Besöksadress

Sampovägen 4 A 5, 06150 Borgå

Sinikuusis boende, Borgå

Enheten Sinikuusi består av de två lägsta våningarna i två trappor av ett höghus, som har slagits ihop till ett gruppboende med elva platser. Personalen finns på plats kl. 7–21 och nattövervakning arrangeras på distans från enheten Peuralaakso i Borgå.

Besöksadress

Pilbågsvägen 4 E och D, 06150 Borgå

Mathias Antas

Enhetsledare, Finskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

040 304 7358

mathias.antas@itauusimaa.fi

Enheterna: Jooseppi, Oravamäki, Peuralaakso, Sinikuusi, Borgå

Galgbacka boende, Borgå

Galgbacka boende är ett gruppboende i ett låghusområde. I samband med gruppboendet ges service till separata lägenheter för stödboende. För närvarande bor tio seniorinvånare i gruppboendet. Det finns personal på enheten dygnet runt.

Besöksadress

Galgbacksvägen 9 H 58, 06100 Borgå

Leena Pulkkinen

Enhetsledare, Finskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

040 304 7256

leena.pulkkinen@itauusimaa.fi

Galgbacka boendeenhet, Borgå

Äppelgårdens särskilt krävande boende, Borgå 

Enheten är riktad till personer med sensoriska funktionsnedsättningar, flerfunktionsnedsättning och autism. Äppelgårdens boende har tre gruppboende med totalt sexton lägenheter. A-huset är riktat till personer med sensoriska funktionsnedsättningar och flerfunktionsnedsättning. Området Äppelgården är ett nytt och lugnt småhusområde i Borgå. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Äppelgårdens boende har ett nära samarbete med Borgås Aurinkotupa dagverksamhet.

Besöksadress

Gamla Veckjärvivägen 2, 06150 Borgå

Heidi Ruoho

Enhetsledare, Finskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation, Aurinkotupa dagverksamhet

040 304 7380

heidi.ruoho@itauusimaa.fi

Äppelgårdens särskilt krävande serviceenhet, Borgå

Enheten Päivänsäde för korttidsboende för barn och unga, Borgå 

Enheten Päivänsäde ordnar korttidsboende för barn och unga samt timvård.  Det finns sju klientrum på enheten. Enheten är ett egnahemsliknande envåningshus av trä.

Besöksadress

Industrivägen 20 B, 06150 Borgå

Alexandra Vuokkovaara

Enhetsledare, Finskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation, Svenskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

044 758 1385

alexandra.vuokkovaara@itauusimaa.fi

Enheten Päivänsäde, Borgå Enheten Linjebo, Borgå

Mäntyrinne särskilt krävande boende, Askola 

Mäntyrinne erbjuder finskspråkiga boendetjänster till personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller liknande servicebehov. Mäntyrinnes boendetjänster med heldygnsomsorg omfattar ett gruppboende, ett autismgruppboende och sex radhuslägenheter, totalt arton boendeplatser. Det finns personal på enheten dygnet runt. Boendet har ett nära samarbete med Askola dagverksamhetsenhet, de flesta av vars klienter bor i Mäntyrinne.

Besöksadress

Mäntyrinteentie 6, 07500 Askola

Pirjo Mikkola

Enhetsledare, Finskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation, Askola dagverksamhet

040 304 7118

pirjo.mikkola@itauusimaa.fi

Mäntyrinne särskilt krävande serviceenhet, Askola

Telefonservice

Ifall du vill veta mera om vilka stödformer vi kan erbjuda för personer med funktionsnedsättning så kan du ringa vårt allmänna servicenummer. Vid behov förens ditt samtal vidare till tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

019 5600 111