Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Finskspråkiga boendeenheter för personer med funktionsvariation

De här enheterna erbjuder finskspråkig boendeservice för personer med funktionsvariationer.

Vårberga boendeenheter, Borgå 

Enheten Peuralaakso är ett egnahemsliknande gruppboende som byggts av trä i ett plan i Vårberga i Borgå. Det finns personal på enheten dygnet runt.

Hjortvägen 3, 06150 Borgå. Kontaktperson: servicechef Katja Norrila, 040 304 8023. 

Enheten Oravamäki är ett egnahemsliknande gruppboende som byggts av trä i två plan i Vårberga i Borgå. Det finns personal på enheten dygnet runt.

Joukahainenvägen 14, 06150 Borgå. Kontaktperson: servicechef Katja Norrila, 040 304 8023. 

Enheten Jooseppi består av ett gruppboende på den lägsta våningen i ett höghus. I samband med gruppboendet ges service till åtta separata lägenheter för stödboende. Personalen finns på enheten kl. 7–20 och nattetid kan handledaren kontaktas via telefon.

Sampovägen 4 A 5, 06150 Borgå. Kontaktperson: servicechef Katja Norrila, 040 304 8023 

Enheten Sinikuusi består av de två lägsta våningarna i två trappor av ett höghus, som har slagits ihop till ett gruppboende med elva platser. Personalen finns på plats kl. 7–21 och nattövervakning arrangeras på distans från enheten Oravamäki i Borgå, som ligger cirka en kilometer bort.

Pilbågsvägen 4 E och D, 06150 Borgå. Kontaktperson: servicechef Pirjo Mikkola, 040 304 7118 

Galgbacka boende, Borgå 

Galgbacka boende är ett gruppboende i ett låghusområde. I samband med gruppboendet ges service till separata lägenheter för stödboende. För närvarande bor tio seniorinvånare i gruppboendet. Det finns personal på enheten dygnet runt.

Galgbacksvägen 9 H 58, 06100 Borgå. Kontaktperson: servicechef Katja Norrila, 040 304 8023 

Äppelgårdens boende, Borgå 

Enheten är riktad till personer med sensoriska funktionsnedsättningar, flerfunktionsnedsättning och autism. Äppelgårdens boende har tre gruppboende med totalt sexton lägenheter. A-huset är riktat till personer med sensoriska funktionsnedsättningar och flerfunktionsnedsättning. Området Äppelgården är ett nytt och lugnt småhusområde i Borgå. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Äppelgårdens boende har ett nära samarbete med Borgås Aurinkotupa dagverksamhet.

Gamla Veckjärvivägen 2, 06150 Borgå. Kontaktperson: chef Päivi Hietanen, 040 304 7380. 

Enheten Päivänsäde för korttidsboende för barn och unga, Borgå 

Enheten Päivänsäde ordnar korttidsboende för barn och unga samt timvård.  Det finns sju klientrum på enheten. Enheten är ett egnahemsliknande envåningshus av trä. Industrivägen 20 B, 06150 Borgå. Kontaktperson: servicechef Pirjo Mikkola, 040 304 7118 

Mäntyrinne boende, Askola 

Mäntyrinne erbjuder finskspråkiga boendetjänster till personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller liknande servicebehov. Mäntyrinnes boendetjänster med heldygnsomsorg omfattar ett gruppboende, ett autismgruppboende och sex radhuslägenheter, totalt arton boendeplatser. Det finns personal på enheten dygnet runt. Boendet har ett nära samarbete med Askola dagverksamhetsenhet, de flesta av vars klienter bor i Mäntyrinne.

Mäntyrinteentie 6, 07500 Askola. Kontaktperson: chef Pirjo Mikkola, 040 304 7118


Telefonservice

Ifall du vill veta mera om vilka stödformer vi kan erbjuda för personer med funktionsnedsättning så kan du ringa vårt allmänna servicenummer. Vid behov förens ditt samtal vidare till tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

019 5600 111