Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Verksamhet i Borgå

Dagverksamheten i Borgå erbjuder finsk- och svenskspråkig arbets- och dagverksamhet samt arbetslivsträning. Finskspråkig verksamhet ordnas i Aurinkotupa (1 grupp), Päätalo (5 grupper) och Arbetslivsträningen (2 grupper). Svenskspråkig verksamhet ordnas i Solbacken (30 klienter), Ågatans enhet (11 klienter), Utterbäck (30 klienter) och Arbetslivsträning på svenska (20–25 klienter).

Päätalo och Aurinkotupa

Aurinkotupa är riktat till personer med autism. Vi har ett nära samarbete med Äppelgårdens boende.

Telefonservice

040 304 8285

Besöksadress

Industrivägen 20 A, 06100 Borgå

Arbetslivsträning

Verksamheten inom arbetslivsträningen omfattar kafégalleri Keltainen Apina som verkar i lokalen. Totalt finns cirka 25 klienter i de finskspråkiga grupperna inom arbetslivsträningen.

Besöksadress

Industrivägen 21, 06100 Borgå

Päivi Hietanen

Enhetschef

040 3047380

Paivi.Hietanen@itauusimaa.fi

Äppelgården, enheten för krävande special stöd

Solbacken

Solbackens enhet har både arbetslivsorienterad och allmänt livsstödjande verksamhet. Solbacken erbjuder omväxlande underleverantörsarbete, skapande arbete, köksarbete och utearbete. En viktig del av verksamheten är motion och stöd av sociala färdigheter och ICT-färdigheter.

Besöksadress

Fredrika Runebergsgatan 11 D, 06100 Borgå

Ågatans enhet

Vid enheten jobbar en liten mer självständig grupp. En viktig del av arbetet är underleverantörsarbete. Gruppen deltar även aktivt i kurser och evenemang. I gruppen övas sociala färdigheter och ICT-färdigheter. Enheten finns i anslutning till Borgå Folkakademi.

Telefonservice

050 315 7171

Besöksadress

Ågatan 15, 06100 Borgå

 

Arbetslivsträning och stött arbete

Arbetslivsträning är en viktig del av verksamheten och vi erbjuder den för alla klienter som har intresse för och möjligheter till den här verksamhetsmodellen. Klienten möter sin arbetslivscoach regelbundet.

Verksamheten är svenskspråkig.

Besöksadress

Teknikbågen 1, 06100 Borgå 

Utterbäck dagverksamhet

Utterbäck är ett naturskönt och lugnt område nära havet. Utterbäck har fyra enheter, Verkstan, Vinden, Gossebo och Stallet. Utterbäck erbjuder en meningsfull vardag, omväxlande arbete och verksamhet för varje klient enligt hens behov och förutsättningar. Vid Utterbäck ordnas bland annat socialpedagogisk stallverksamhet.

Besöksadress

Vålaxvägen 553, 07450 Vålax 

Michaela Backman

Enhetschef, Solbacken

044  358 1146

Michaela.Backman@itauusimaa.fi

Borgå