Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Den elektroniska ansökan om organisationsbidrag på Östra Nylands välfärdsområde år 2024 ordnas i augusti

Den elektroniska ansökan om organisationsbidrag år 2024 inom Östra Nylands välfärdsområde öppnas för tiden 1.8.-31.8.2024.
Understöden skall användas inom ett år från det att de beviljades.

Understöd kan beviljas registrerade organisationer och föreningar vars verksamhet är inriktad till invånarna i Östra Nylands välfärdsområde. Den verksamhet som understöds skall främja social- och hälsovården eller välfärden, hälsan och säkerheten. Understöden skall användas inom ett år från det att de beviljades.

Inom Östra Nylands välfärdsområde finns år 2024 100 000 € tillgängligt för understöd till organisationer och föreningar.

Två öppna frågestunder kommer att anordnas i augusti via Teams för dem som ansöker om organisationsbidrag. Datumen för evenemangen kommer att publiceras i vår webbtjänst under den kommande våren.