Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Dataskydd

Dataskydd betyder skydd för personuppgifter. Med dataskydd avses tryggande av en persons integritet och förtroende. Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i lag.

Uppgifterna ska skyddas mot obehörig användning. Syftet med dataskydd är att skydda enskilda personers grundläggande rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband med all behandling av personuppgifter.

Begreppet personuppgift har ett stort omfång. Det omfattar alla uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt.

Som personuppgifter räknas alltså inte bara namn, adress och personbeteckning utan också andra uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras. Exempel på sådana uppgifter är IP-adresser, kreditkortsnummer, telefonnummer, fastighetsbeckningar, registreringsnummer för bilar och fotografier.

Begäran om insyn och begäran om rättelse

Den vars personuppgifter införs i något personregister ska underrättas om detta. Den registrerade ska dessutom underrättas om ändamålet med behandlingen av personuppgifter, till vilka instanser uppgifter lämnas ut och vilka rättigheter den registrerade har. Östra Nylands välfärdsområde har utarbetat register- och dataskyddsbeskrivningar för sina personregister.  Du har möjlighet att läsa beskrivningarna, om du vill.

Anvisningar för begäran insyn och begäran om rättelse

Fyll i en blankett för begäran om insyn eller rättelse. Sänd din begäran till den personuppgiftsansvarige. Om du vill, kan du direkt specificera, vilket system med information om dig du avser med din begäran. Om din begäran insyn eller rättelse avslås, har du rätt att få ett skriftligt, motiverat svar.

Rätten till insyn kan utövas också med fullmakt. Socialvårdens klienter och patienter eller deras lagliga företrädare (till exempel intressebevakare eller för minderåriga deras vårdnadshavare) har rätt att ta del av uppgifter som införts om dem och begära rättelse av felaktiga uppgifter. Den lagliga företrädaren ska lägga fram skriftliga bevis för sin rätt att få uppgifter.

Du kan sända en begäran som gäller registeruppgifter per e-post till kirjaamo@itauusimaa.fi. Vänligen skriv ”Begäran om insyn” eller ”Begäran om rättelse” i rubrikfältet. Observera att det lönar sig att använda skyddad e-post för din begäran om insyn/rättelse och att också e-postadressen är en personuppgift. Om du vill sända din begäran per post, kan sända brevet till adressen Östra Nylands välfärdsområde, Mannerheimgatan 20 K, 06100 Borgå. Du kan också lämna brevet till registratorskontoret på adressen Mannerheimgatan 20 K, 3:e våningen, under kontorets öppettid, vardagar kl. 9-15.

Du får uppgifterna senast inom fyra veckor. Uppgifterna lämnas personligen till sökanden. Därför ska identiteten påvisas.

Dataskyddsombud

Kontakta dataskyddsombudet om du misstänker att uppgifter om dig har blivit föremål för missbruk, informationsläckage eller liknande.

Dataskyddsombudet för Östra Nyland nå du per e-post på adressen tietosuojavastaava@itauusimaa.fi

Så här skickar du ett krypterat meddelande till dataskyddsombud

Nyttiga länkar: