Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vanliga frågor om HyVä-digi

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om HyVä-digis tjänster. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du ge respons genom att använda responslänken i den sista frågan.

Inom HyVä-digi arbetar sjukskötare och läkare. I framtiden finns det också socialarbetare och eventuellt andra yrkespersoner inom HyVä-digi.

Du kan få allmänna råd och vägledning av vårdpersonalen utan att du identifierar dig i HyVä-digi-tjänsten. Om du vill diskutera din egen hälsa måste du använda stark autentisering. Stark autentisering betyder att du måste identifiera dig till exempel med hjälp av bankkoder. Sjukskötaren talar om för dig ifall du måste identifiera dig i tjänsten.

Du hittar chatt-diskussionen nere till höger på sidan. När du vill starta en chatt-diskussion ska du välja HyVä-digi-tjänsten bland alternativen. Klicka sedan på ”Starta chatt”. Därefter väljer du den tjänst du behöver. I HyVä-digi-tjänstens sjukskötar -chatt svarar en sjukskötare på frågor om din hälsa. Efter att du gjort ditt val startar chatt-diskussionen. Stäng inte nätsidan utan vänta i lugn och ro. En skötare svarar genast när det är din tur.

Observera!

Om du stänger nätsidan försvinner din chatt och du måste köa på nytt.

Våra sjukskötare finns på plats från måndag till fredag klockan 8–19.30 och på lördagar klockan 9–14.30.

Du diskuterar först med en sjukskötare. Sjukskötaren bedömer vilken typ av vård du behöver. Om du behöver en läkare hänvisar sjukskötaren dig till en chatt-diskussion eller en distansmottagning med läkaren.

Du kan gå till en hälsostation eller använda HyVä-digi-tjänsten. HyVä-digi ersätter inte hälsostationen. Den är ett bra alternativ för att få hjälp från hälsovården. I HyVä-digi-tjänsten läser en sjukskötare ditt meddelande och bedömer vilken typ av vård du behöver. Sjukskötaren talar om för dig om du måste besöka en hälsostation.

Sjukskötarens tjänster är gratis. För läkarens distansmottagning betalar du en serviceavgift. Du ser priset under punkten klientavgifter. Klientavgifter

Ja. Starta en chatt-diskussion i HyVä-digi. En sjukskötare svarar och bedömer din situation. Sjukskötaren hänvisar dig vidare till någon annan yrkesperson om hen inte själv kan sköta ärendet.

Det är säkert att använda HyVä-digi.

Sjukskötaren eller läkaren talar om för dig om du måste identifiera dig i tjänsten. Identifiering kräver stark autentisering till exempel med bankkoder eller mobil ID.

Efter att du har identifierat dig kan du skriva in ditt namn och dina uppgifter. I slutet av diskussionen antecknar sjukskötaren eller läkaren uppgifterna om din vård i patientdatasystemet. Sjukskötaren eller läkaren antecknar endast de viktiga uppgifterna om din vård i patientdatasystemet. Det som ni har skrivit i chatt-diskussionen försvinner när ni avslutar den.

På kvällar och veckoslut finns ingen vårdpersonal på plats. Då kan det hända att en chatt-robot svarar. En chatt-robot är ett datorprogram som är planerat för att svara på frågor. Diskussionerna med chatt-roboten sparas i robotens databas. Vi använder diskussionerna för att skola roboten.

Du kan diskutera med vårdpersonalen via en dator, smarttelefon eller pekplatta. Förutom en apparat behöver du också ha nätförbindelse. Din apparat måste ha mikrofon och kamera för att du ska kunna delta i en videodiskussion.

När du vill starta en chatt-diskussion ska du välja HyVä-digi-tjänsten bland alternativen. Klicka sedan på ”Starta chatt”. Därefter väljer du den tjänst du behöver. I HyVä-digi-tjänstens sjukskötar-chatt svarar en sjukskötare på frågor om din hälsa. Efter att du gjort ditt val startar chatt-diskussionen. Vårdpersonalen bedömer vilken typ av vård du behöver och ber dig att öppna en videoförbindelse om det behövs.

För videoförbindelse behöver du en dator, smarttelefon eller pekplatta. Förutom en apparat behöver du en nätförbindelse.

Du måste också tillåta att mikrofonen och kameran i din apparat kan användas. Du kan ge tillstånd för det här under punkten Inställningar på din apparat.

Om du har identifierat dig i tjänsten finns ditt telefonnummer i patientdatasystemet.
HyVä-digis vårdpersonal ringer då upp dig. Svara även om samtalet kommer från ett okänt nummer. Om du misstänker att din nätförbindelse är dålig ska du skriva in ditt telefonnummer genast i början av chatt-diskussionen. Då kan vårdpersonalen i HyVä-digi ringa dig om förbindelsen bryts.

Ja, du kan ge respons. Responsen hjälper oss när vi utvecklar vår digitala tjänst. Fyll i en responsblankett på adressen https://ostranyland.fi/respons/ Skriv HyVä-digi i början av meddelandet så kommer responsen fram till rätt enhet.