Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Klientavgifter i Östra Nylands välfärdsområde

Klientavgifterna för olika tjänster framgår av vår prislista. Vissa tjänster som föreskrivs i lag är kostnadsfria. Prislistan förklarar också betalningsunderlaget och betalningstaket.

Ett kalenderårstak har satts för social- och hälsovårdens kundavgifter. Det maximala beloppet för avgifter (betalningstaket) för kunden är 692 euro per kalenderår. Avgiften för tjänsten kan under vissa förutsättningar avskaffas eller sänkas. Läs mer i prislistan.