Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområdets klientavgifter och -fakturering

På den här sidan hittar du bl.a information om Östra Nylands välfärdsområdes klientavgifter och avgiftstaket. På sidorna hittar du också prislistan för klientavgifterna.

Prislistan för klientavgifter

Avgiftstak

För avgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak per kalenderår. Från och med ingången av år 2024 är avgiftstaket 762 euro per kalenderår.

Gör så här

Du måste själv följa uppnåendet och överskridandet av avgiftstaket.

På fakturor från Östra Nylands välfärdsområde finns en uppgift om kundavgiften räknas med i avgiftstaket. En asterisk (*) framför produktraden betyder att produkten räknas med i avgiftstaket.

Ta kontakt med kundtjänsten för frågor som gäller kundfakturering. Kontaktuppgifterna finns längst ner på den här sidan.

 • hälsocentralens avgifter för tjänster inom öppen vård
 • undersökning och vård som ges av polikliniken
 • dagkirurgiska åtgärder
 • besöks- och åtgärdsavgifter för munhälsovården (med undantag för tandtekniska kostnader, såsom kostnader som orsakas av proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor
 • fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fotvård, talterapi, ergoterapi och annan med dessa jämförbar behandling som förbättrar och upprätthåller funktionsförmågan och som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
 • seriebehandling
 • dag- och nattvård
 • tillfällig hemsjukvård och tillfälligt hemsjukhus
 • kortvarigt sluten vård (hälso- och sjukvårdslagen 67 § 1 mom. och socialvårdslagen 22 §) 11)

För kortvarig anstaltsvård debiterar vi emellertid en lägre avgift (25,10 euro år 2024) också efter att avgiftstaket har uppnåtts.

 • sådana rehabiliteringsperioder vid en institution för medicinsk rehabilitering som beviljas personer som har rätt till service med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Om en faktura som ingår i avgiftstaket betalas som utkomststöd, räknas den med till det belopp som räknas in i avgiftstaket. Avgifter för tjänster på distans räknas också in i avgiftstaket.

 • sjuktransporter
 • läkarintyg, andra intygsavgifter
 • socialvårdens tjänster (med undantag för kortvarig sluten vård i socialvårdslagens 22 §)
 • inkomstrelaterade avgifter
 • avgifter som debiteras för hälso- och sjukvårdstider som inte avbokats
 • laboratorie- och avbildningsundersökningar som utförts med remiss från privatläkare
 • servicesedelns eller färdtjänstens självriskandelar
 • tandtekniska kostnader i samband med mun- och tandvård
 • avgifter som tagits ut för vård som ersätts enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, militärskadelagen, trafikförsäkringslagen, patientförsäkringslagen eller motsvarande tidigare lagar.
 • avgifter som har tagits ut hos en person som inte har hemkommun i Finland, med undantag för avgifter som har tagits ut hos en person som med stöd av Europeiska unionens lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland har rätt till hälsovårdstjänster på samma villkor som en person som är bosatt i Finland eller som med stöd av lagen om ordnande av social- och hälsovård jämställs med invånare i ett välfärdsområde.

Klientfakturering

Om du har frågor om en faktura som du fått, så vänligen kontakta kundservicen vid Östra Nylands välfärdsområdes fakturering.

 • Östa Nylands välfärdsområdets fakturering:s kundservice: telefon: 019 5600 140, öppet måndag–torsdag kl. 9–11,e-post: laskutus@itauusimaa.fi

Om du behöver skjuta upp förfallodagen eller göra upp en betalningsplan, ta då kontakt med HPK Palvelut Oy.

 • HPK Palvelut Oy:s kundservice, telefon 040 674 7378, öppet måndag–fredag kl. 9–11, e-post: laskutuskyselyt@hpkpalvelut.fi

Om fakturan redan har lämnats vidare för indrivning, kontakta då inkassobyrå Revire Ab.

På webbtjänsten kan du bland annat flytta fakturans förfallodag och gör en betalningsplan.

Inkasso

Obetalda fakturor överförs till Revire inkasso Ab för indrivning. Om du har frågor om betalning eller indrivning av en betalningspåminnelse kan du kontakta Revire inkassobyrås kundservice.

Betalning och mottagande av fakturor

Genom att beställa e-faktura säkerställer du att fakturan anländer snabbt, ekologiskt och säkert.
Gör så här:

Du får en e-faktura genom att ingå ett avtal om e-faktura i din nätbank. Logga in i din egen nätbank och välj fakturaavsändaren: ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE (Östra Nylands välfärdsområde). Närmare information om de olika funktionerna i samband med e-fakturor får man genom att vända sig till sin bank.

Fakturan kommer i pappersformat enligt postens tidsplan för utdelning, om e-faktura inte har beställts.

Du kan motta våra fakturor lätt som digital post genom att registrera dig i den digitala posttjänsten Kivra. Ibruktagandet eller användningen av Kivra kostar ingenting. Efter att du registrerat dig i tjänsten kommer du att få automatiskt dina fakturor som digital post. Du kan betala fakturor i Kivra direkt från ditt bankkonto med hjälp av bankkoder.

Det går även att dela tjänsten med en annan Kivra-användare. Då kan båda se fakturorna och vilken som helst av parterna kan betala den.

Så här tar du i bruk Kivra

 1. Ladda ner Kivra appen i din telefon från appbutiken eller gå till adressen kivra.fi(förflyttning till en annan tjänst)
 2. Registrera dig till tjänsten med hjälp av bankkoder och e-postadress
 3. Färdigt! I fortsättningen kommer du att få fakturorna automatiskt som digital post.

Kivra skickar dig ett meddelande om en nyanländ faktura och påminner om att förfallodagen närmar sig.

Läs mera om Kivra på adressen kivra.fi(förflyttning till en annan tjänst)

Vill du minska mängden papper som samlas där hemma? Beställ fakturor till OmaPostis elektroniska brevinkast.

Gör så här:

Välj i Omapostis inställningar punkten ”Avsändarval”, där du väljer från vem du vill ha post i digitalt format. När fakturan eller brevet anländer får du ett meddelande per e-post. Räkningarna kan betalas i appen.

Beakta att om du tagit i bruk Omaposti eller Kivra-tjänsterna, så förflyttas pappersfakturan automatiskt till denna tjänst.

Läs mera om OmaPosti här: OmaPosti – Privat – Posti(förflyttning till en annan tjänst)

För kunden fungerar direktbetalningen som direktdebitering, dvs. kunden får information om fakturan per post och banken tar automatiskt ut avgiften från kundens konto på förfallodagen. Direktbetalningen tjänar bäst de kunder som inte har tillgång till nätbanken.

Gör så här:

Ett direktbetalningsavtal ingås med en egen bank. Banken meddelar välfärdsområdet när avtalet har ingåtts.

Kontaktuppgifter

Fakturering

Tjänstetid mån.-tors. kl. 9-11.

019 560 0140

laskutus@itauusimaa.fi

Inköpsfakturor

Vi tar endast emot e-fakturor.

Se även dessa länkar