Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

HyVä-digi

HyVä-digi är en digital social- och hälsotjänst. I tjänsten kan du fråga om din hälsa eller välfärd och få svar av vårdpersonalen. På den här sidan hittar du också välfärdsområdets andra digitala tjänster.

Välkommen till HyVä-digi-tjänsten!

I HyVä-digi-tjänsten kan du diskutera med vårdpersonalen i chatten. I en chatt diskuterar man över nätet direkt med en annan människa.

Du kan använda tjänsten till exempel med smarttelefon, dator eller pekplatta. Tjänsten fungerar överallt där du har nätförbindelse.

Du behöver inte boka tid.

I HyVä-digi-tjänsten kan du också sända meddelanden via Omaolo. Omaolo är en nättjänst inom social- och hälsovården. I tjänsten kan du bedöma ditt behov av hälsovård.

Observera att när du kontaktar våra tjänster så räcker det med en kontaktkanal och en kontaktgång. På så sätt försäkrar vi oss om att alla får service i tur och ordning. Om du, till exempel, har lämnat en begäran om att bli uppringd av hälsostationen, så behöver du inte längre sköta ärendet via HyVä-digi, utan du kan vänta tills du blir uppringd. Ifall du kontaktar oss via flera olika kontaktkanaler, så påskyndar det inte processen för att få service eller hjälp. Istället kan kontaktförsöken överbelasta de olika servicekanalerna.

Du kan använda HyVä-digi-tjänsten

Alla invånare i Östra Nylands välfärdsområde får använda HyVä-digi-tjänsten. Sjukskötarens tjänster är gratis. För läkarens distansmottagning betalar du en serviceavgift som du hittar under punkten Klientavgifter(öppnas i nytt fönster).

Distanstjänster i HyVä-digi

I HyVä-digi-tjänstens chatt diskuterar du först med en sjukskötare som bedömer vilken slags vård du behöver. Sjukskötaren kan öppna en videoförbindelse till dig eller be dig att identifiera dig. Identifiering kräver stark autentisering som du kan göra till exempel med bankkoder eller mobil ID.

Om du behöver en läkare kan sjukskötaren förena dig till en chatt-diskussion eller en distansmottagning med läkaren. I chatt-diskussionen eller på distansmottagningen kan du sköta saker som inte kräver undersökningar på plats.

Om det inte går att sköta ditt ärende på distans hänvisar sjukskötaren dig till rätt plats. Det kan vara till en hälsostation, jourmottagning eller någon yrkesperson inom social- eller hälsovården.

Gör så här

HyVä-digi-tjänsten hittar du nere till höger på den här sidan. Nere till höger på sidan finns ikonen för en chatt-diskussion. Klicka på ikonen så kan du chatta med sjukskötaren.

När du vill öppna en chatt-diskussion, välj HyVä-digi-tjänsten. Tryck därefter ”Starta chatt” och välj HyVä-digi sjukskötarens chatt. Sjukskötaren svarar på frågor om din hälsa. Stäng inte nätsidan, utan vänta i lugn och ro. Efter att du gjort ditt val öppnas chatt-diskussionen. Det kan vara kö till tjänsten men sjukskötaren svarar genast när det är din tur.

Om ingen sjukskötare är på plats kan det hända att en chatt-roboten svarar. En chatt-robot är ett datorprogram som är planerat för att svara på frågor.

Observera!

Om du stänger nätsidan försvinner din chatt-diskussion och du måste köa igen.

När kan du diskutera med vårdpersonalen i chatten? 

Från måndag till fredag klockan 8–19.30 

På lördagar klockan 9–14.30 

HyVä-digi är stängt på helgdagar

Andra digitala tjänster

Kommunvisa digitala tjänster

Boka tid till influenssavaccination, barnrådgivningen eller preventivrådgivningen. Boka tid här(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Elektronisk tidsbokning för hälsovårdstjäsnster. Mediatri(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Elektroniska blanketter för social- och hälsovårdstjänsterna (kräver inloggning med Suomi.fi-koder). Sibbos elektroniska blanketter(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Tidsbokning till munhälsovården. Mediatri(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Elektronisk tidsbokning, meddelanden på nätet och elektroniska formulär. eTerveys(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Klinik -tjänsten har upphört. Tjänsten har ersatts med Omaolo symtombedömningar.