Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Jobba med oss

Östra Nylands välfärdsområde är en stor arbetsgivare i sitt område och anställer social-, hälso- och räddningspersonal. Personal behövs också inom förvaltning och stödtjänster. Det finns jobb i Östra Nylands välfärdsområde i Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Se alla lediga jobb i Östra Nylands välfärdsområde nedan.

Vi söker kort- och långsiktiga vikarier för social- och hälsovårdsuppgifter. Rekrytering till placeringar som är kortare än tre veckor (22 dagar) inom vår boendeservice för äldre, hemvården, handikapptjänsternas boendeenheter och dagverksamhet samt för hälsocentralssjukhusen sköts av Tempore Oy. Tempore väljer ut medarbetare, sköter löne- och personaladministration och dels orientering till tjänsten. För längre vikariat rekryterar vi medarbetare direkt i välfärdsområdets tjänst.

Alla arbetsplatser