Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hemrehabilitering

Syftet med hemrehabilitering är att möjliggöra en självständig, meningsfull och fungerande vardag för dig i ditt eget hem.

Du kommer i kontakt med hemrehabiliteringen via en yrkesperson inom social- och hälsovården, till exempel på sjukhuset, via hemvården eller på hälsovårdscentralens avdelning. Hemrehabiliteringen kan vara ett alternativ för dig ifall din funktionsförmåga i vardagliga aktiviteter försvagas hemma. I hemrehabiliteringen ingår bedömningar av funktionsförmågan i förebyggande syfte samt handledning i samband med kartläggningar av äldre personers servicebehov.

Terapeuter från hemrehabiliteringsteamet gör hembesök som utgör grunden till rehabiliteringsplanen som ställs upp tillsammans med kunden. Det centrala är klientens egen bedömning av sin funktionsförmåga och sina egna mål för rehabiliteringen. Målet kan vara att göra det lättare för dig att stiga upp ur sängen, gå i trappor eller handla självständigt i butiken.

Gör så här

Om du upplever att hemrehabilitering är något du behöver, ta upp frågan i första hand med din nuvarande vårdkontakt inom till exempel hemvården eller servicerådgivningen för äldre.