Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hemvård

Hemvården är i regel avsedd för dig som är äldre och som behöver regelbunden omvårdnad och omsorg samt sjukvårdshjälp för att kunna bo hemma.

Vi inom hemvården hjälper dig med dina personliga omsorgs- och sjukvårdsbehov och andra hjälpbehov i hemmet. Hemvården består antingen av hembesök eller av en kombination av hembesök och tjänster på distans. Vi samarbetar med en läkare. Vi utarbetar en individuell vård- och serviceplan med dig. 

Kundrelationen inom hemvården börjar med att du själv, en närstående till dig, en medarbetare inom social- och hälsovårdsväsendet eller en representant för något annat nätverk identifierar och meddelar ett eventuellt hjälpbehov till hemvården. 

Kriterierna för beviljande av hemvård

Gör så här

Kontakta välfärdsområdets klienthandledning för äldre om du vill söka dig till hemvårdens tjänster. Klienthandledningen utreder situationen och hjälpbehovet tillsammans med dig och dina närstående. 

Klienthandledning för äldre

019 560 0152, vardagar kl. 9-14.30

Hemvårdsledare

Hemvårdsledarna svarar i telefon vardagar.

Lovisa hemvårdledare 0405716488 

Sibbo hemvårdsledare 0405284351

Askolan, Mörskom och Pukkila hemvårdsledare 040 6300856

Borgå hemvårdsledare (Distansvård, Adler, Centrum, Witten, Huhktis, Hindhår) 0405022755

Borgå hemvårdsledare (Lukio, Tolkkis, Vårberga, Gammelbacka och Lande) 0400690983

Hemvårdsledare (nattpatrullen, bedömningsteamet och resurspoolen) 0405121266