Till Innehållet
Sök på sidan

Hemvård

Hemvården är i regel avsedd för dig som är äldre och som behöver regelbunden omvårdnad och omsorg samt sjukvårdshjälp för att kunna bo hemma.

Vi inom hemvården hjälper dig med dina personliga omsorgs- och sjukvårdsbehov och andra hjälpbehov i hemmet. Hemvården består antingen av hembesök eller av en kombination av hembesök och tjänster på distans. Vi samarbetar med en läkare. Vi utarbetar en individuell vård- och serviceplan med dig. 

Kundrelationen inom hemvården börjar med att du själv, en närstående till dig, en medarbetare inom social- och hälsovårdsväsendet eller en representant för något annat nätverk identifierar och meddelar ett eventuellt hjälpbehov till hemvården. 


Gör så här

Kontakta välfärdsområdets kundrådgivning om du vill söka dig till hemvårdens tjänster. Kundrådgivning tillhandahålls av Luona Oy. Kundrådgivningen hänvisar dig vid behov till välfärdsområdets kundstyrning som utreder situationen och hjälpbehovet tillsammans med dig och dina närstående. 

Gemensam kundrådgivning

019 5600 111